Slovenski otroci kljub upadu glede na tujino še vedno med najbolj telesno zmogljivimi

Slovenski otroci so glede na podatke iz tujih držav še vedno med najbolj telesno zmogljivimi, čeprav se prednost počasi zmanjšuje, kažejo podatki poročila, ki so ga pripravili v skupini SLOfit. Poročilo je del globalnega poročila, ki primerja podatke 57 držav, ki so glede na telesno dejavnost otrok skupaj prejele oceno zadostno.

 

“Slovensko poročilo o telesni dejavnosti otrok in mladine 2021, ki je najobsežnejša ocena telesne dejavnosti otrok in mladine v Sloveniji doslej, kaže, da se žal pridružujemo svetovnemu trendu,” so sporočili s skupine SLOfit ljubljanske fakultete za šport. Ob tem so pojasnili, da se Slovenija vse bolj približuje državam, ki se soočajo s telesno slabo zmogljivimi otroki in mladostniki.

Poročilo je bilo opravljeno vzporedno z izsledki Svetovnega združenja za zdravje otrok, ki je za oceno globalnih trendov telesne dejavnosti otrok ter mladostnikov primerjalo 57 držav s šestih celin.

Medtem ko je imela večina od 57 sodelujočih držav dostop le do podatkov iz obdobja pred pandemijo, je skupina SLOfit kot edina oblikovala oceno telesne pripravljenosti otrok in mladostnikov na podlagi podatkov, ki so bili zbrani pred, med in po obdobju pandemije covida-19, so pojasnili.

Tako so prišli do zaključkov, da je pandemija covida-19 tudi v Sloveniji povzročila nenadno spremembo v dostopnosti do redne, strokovno vodene in dovolj intenzivne telesne dejavnosti, ki pomembno prispeva k zdravemu telesnemu, duševnemu in kognitivnemu razvoju otrok.

Slovenski otroci so glede na ugotovitve kljub izjemnemu upadu glede na tujino še vedno med najbolj telesno zmogljivimi. Prejeli so višjo oceno telesne dejavnosti od svetovnega povprečja, ki dosega zgolj oceno zadostno.

A v Sloveniji vse bolj izgubljamo prednosti, za katere so se strokovnjaki trudili desetletja, ob tem opozarja članica raziskovalne skupine SLOfit in vodja priprave slovenskega poročila za leto 2021 Shawnda Morrison. “Slovenija je resnično uspešna pri zagotavljanju javne infrastrukture in podpornega okolja v šolah ter lokalnih skupnosti, vendar se moramo od najuspešnejših držav še veliko naučiti o telesno dejavni igri in gibalno dejavnem poučevanju pri vseh predmetih, kot tudi o vplivu družine ter vrstnikov na stopnjo telesne dejavnosti otrok in mladostnikov,” je izpostavila.

Med prednostnimi nalogami v Svetovnem združenju za zdravje otrok po navedbah skupine SLOfit navajajo povečanje možnosti za telesno dejavnost v šolah z gibalnimi odmori, brezplačnimi obšolskimi programi, gibalno dejavnim učenjem, povečanim obsegom števila ur športne vzgoje na teden in uvedbo športne vzgoje kot obveznega predmeta na vseh stopnjah izobraževanja.

Kot pomembno med drugim izpostavljajo tudi zagotavljanje prostega dostopa do javnih površin, zelenic in igrišč, razvoj politik telesne dejavnosti, ki zagotavljajo bolj pravične, dostopne in privlačne možnosti športnih programov, pa tudi boljše izvajanje, spremljanje in vrednotenje politik in strategij za povečanje telesne dejavnosti.

Izsledke prvega globalnega poročila Global Matrix 4.0 Svetovnega združenja za zdravje otrok o telesni pripravljenosti otrok in mladostnikov po svetu so predstavili na 9. mednarodnem kongresu telesne dejavnosti in zdravje v Abu Dabiju.

Podatki kažejo, da se otroci in mladostniki iz 57 držav, ki so pripravili poročilo, ne gibljejo dovolj, da bi spodbujali zdravo rast in razvoj, pandemija covida-19 pa je to le še poslabšala.

Po navedbah globalnega poročila sodobni življenjski slogi – vse več časa pred zasloni, večja urbanizacija skupnosti, porast avtomatizacije opravil – prispevajo k splošnemu, a neenakomerno porazdeljenemu problemu javnega zdravja, ki ga je treba prepoznati kot prednostno nalogo.

“Brez pomembnih naporov za spremembo nezdravega vzorca sodobnega življenjskega sloga naših otrok ter mladostnikov, ki ga je prizadela pandemija, tvegamo, da bomo zastavili njihovo prihodnje zdravje ter dobro počutje,” je ob predstavitvi poročila povedal predsednik svetovnega združenja Mark Tremblay, navajajo v skupini SLOfit.

Source
STA
Back to top button