Objava popravka članka “Zaradi Popovićevega škodljivega interesa v Kopru uničen zgodovinski park”

Na zahtevo družbe Grafist d.o.o. objavljamo popravek članka Zaradi Popovićevega škodljivega interesa v Kopru uničen zgodovinski park z dne 21.6.2022:

Na zahtevo družbe Grafist d.o.o. objavljamo popravek članka Zaradi Popovićevega škodljivega interesa v Kopru uničen zgodovinski park z dne 21.6.2022:

Družba Grafist d.o.o. zavrača neresnične trditve, da je projekt izgradnje poslovnih prostorov na območju »Levji grad« gradbeni otrok nekdanjega župana Popoviča in podjetja Grafist ter da je nekdanji župan Popovič podjetju Grafist pomagal priti do lastništva nad območjem Levji grad in pri pridobivanju potrebnih soglasij in dokumentov za izdajo gradbenega dovoljenja. Grafist d.o.o. zemljišča na t.i. območju Levji Grad ni pridobil s posredovanjem ali pomočjo nekdanjega župana Borisa Popoviča, temveč je bilo to zemljišče kupljeno na javni dražbi v okviru izvršilnega postopka, ki se je vodil zoper družbo IP OBALA, poslovanje z nepremičninami, d.o.o.. Ne Mestna občina Koper ne nekdanji župan Boris Popovič s tekom omenjenega izvršilnega postopka in s samo prodajo nepremičnin nista imela nobene zveze. Boris Popovič družbi Grafist d.o.o. ni izdal nobenih soglasij ali dovoljenj, ta soglasja in dovoljenja niti niso bi/a izdana v času njegovega županovanja.

Source
Grafist d. o. o.
Back to top button