HeadlineAktualnoLokalnoPišemo

Zaradi Popovićevega škodljivega interesa v Kopru uničen zgodovinski park

Člani krajevne skupnosti Koper Center so se v torek, 21.junija letos, protestno zbrali na gradbišču “Levji grad” kjer je podjetje Grafist ob aktivaciji gradbišča posekalo številna stara drevesa – več desetletij stare borovce, ciprese, akacije in bore. S protestom, na katerem so prebrali protestno izjavo v kateri so opozorili na “brezvestno početje lokalnega gradbinca, ki sicer ima (10 let stara) dovoljenja,” ter vse relevantne sogovornike pozvali k doslednjemu upoštevanju kulturne dediščine mesta ter potreb občank in občanov.

 

 

Naj spomnimo:

Projekt izgradnje poslovnih prostorov je gradbeni otrok nekdanjega župana Popovića in podjetja Grafist, ki sta si na tem območju zamislila gradnjo osemetažne poslovne soseske, ki bi jo pozneje, zakonskim omejitvam navkljub, še med gradnjo prekategorizirali v stanovanjsko. Trenutna občinska oblast z Bržanom na čelu gradnji tako visokih objektov v starem mestnem jedru sicer nasprotuje in v okviru svojih pristojnosti ne dovoljuje tako visoke gradnje. Toda v konkretnem primeru na sam projekt MO Koper nima možnosti vpliva saj je zanj že v preteklosti, v Popovićevem času, bilo pridobljeno in aktivirano gradbeno dovoljenje. Na občini se zavedajo pomena dreves za kakovost naših življenj in za samo lokalno okolje, zato so samo v lanskem letu v občini zasadili preko 300 dreves, k čemur lahko prištejemo še nekaj več kot 200 dreves, ki jih je občina zasadila letos ob urejanju parkov in nekoč degradiranih območij kot je tisto ob ustju Badaševice.

Ob tem je zanimiva vloga nekdanjega župana Popovića, ki je vodil občino, ko je le ta Grafistu pomagala priti do lastništva nad območjem Levji grad in pri pridobivanju potrebnih soglasij in dokumentov za izdajo gradbenega dovoljenja. Čeprav je Popović še pred kratkim organiziral referendum na katerem se je poskusil predstaviti kot velik ekolog in ljubitelj narave, so minuli četrtek tudi na podlagi njegovih soglasij delavci Grafista posekali več starih dreves, ki dajejo senco edinemu zasenčenemu mestnemu parku z otroškimi igrali, ki je namenjen tudi gibalno oviranim otrokom. V sklopu gradnje bo Grafist iz javnega parka odstranili tudi dvoje to namenskih igral.

Protestno izjavo KS Koper Center navajamo v celoti:

“Zgroženi nad barbarskim žaganjem dreves na robu mestnega jedra odločno protestiramo!

Brezvestno podjetje lokalnega gradbinca, ki sicer ima (10 let stara) dovoljenja, razkriva vso bedo, neznanje in kaos upravljanja z mestom, ki ječi pod posledicami investicijskega kriminala v preteklosti. Pozivamo trenutnega upravljavca, da stori vse, da se škodljivo poseganje v prostor v Kopru konča!

Pozivamo tudi Mestno občino Koper, vse ustanove, nadzorne organe, ki posredno ali neposredno odločajo o rabi prostora, naj dosledno upoštevajo kulturno dediščino mesta in potrebe meščank in meščanov, ker prostor v katerem živimo pomembno vpliva na naše počutje, zdravje, zadovoljstvo, varnost in uspešnost. Zato prostor v mestu, predvsem v starem mestnem jedru, ne more biti razumijen izključno, kot tržno blago.”

Jan Bednarik

Povezani Članki

Back to top button