Dva dokumenta, dva spola

Slovenija načeloma sodi med napredne države, a nekatere prakse takšno trditev postavljajo pod vprašaj. Na naše uredništvo se je obrnila transspolna oseba, ki ima težave pri spreminjanju spola na osebnem dokumentu, čeprav je že v postopku tranzicije oziroma hormonske terapije (ki jo bo morala jemati do konca življenja). Pri pridobivanju primernega osebnega dokumenta v tujini ni imela težav.

Za začetek razjasnimo, kaj sploh je transspolnost. »Transspolnost je krovni pojem za vse spolne identitete, ki so osnovane in (pre)oblikovane v skladu s posameznikovimi_činimi čutenji in doživljanji sebe, ne glede na spol, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu. Transspolnost vključuje vse spolne identitete, ki presegajo, modificirajo ali negirajo družbene norme glede spola in spolnih identitet. Transspolne osebe so torej transspolne ženske in moški, oboje hkrati, nič od tega, saj se ne identificirajo znotraj binarnega spolnega sistema, ali lastno oblikovan spol, pri čemer ta spol ni v skladu s spolom, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu,« so razložili v nevladni organizaciji TransAkcija. Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija je prva trans specifična organizacija v Sloveniji. Deluje na področjih zagovorništva, socialnega varstva, informiranja in izobraževanja ter gradnje skupnosti kvir, trans in drugih oseb spolno nenormativnih identitet in izrazov.

Oseba, ki se je zaradi svoje stiske oglasila v naši pisarni, ima dvojno državljanstvo, slovensko in tuje. Od leta 2017 biva v Sloveniji, kjer je tudi v medicinski obravnavi in obiskuje hormonsko terapijo. Decembra 2023 je v svoji matični državi na osebnem dokumentu brez težav spremenila podatek o spolu (in v naslednjih tridesetih dneh že prejela korigiran osebni dokument), zato je želela čim prej spremeniti podatek o spolu tudi na slovenski osebni izkaznici, a je naletela na težave. Na upravni enoti so ji vlogo zavrnili, ker naj ne bi bila popolna – iz vloge namreč ni bilo razvidno, da je že spremenila spol, ampak da je v postopku spreminjanja spola (k vlogi je priložila tudi zdravniški izvid, da je v postopku hormonske terapije, podpisan s strani psihiatra Petra Zajca). Naročili so ji, naj novi vlogi priloži dokument, na katerem točno piše, da je že spremenila spol. Oseba se torej zdaj nahaja v situaciji, ko poseduje dva osebna dokumenta, na katerih ima napisana različna podatka o spolu. 

»V Sloveniji lahko osebe, ki želijo spremeniti podatek o spolu (M/Ž) v svojih uradnih dokumentih, oddajo vlogo za vpis spremembe podatka o spolu preko obrazca, ki je dostopen na strani eUprave. Uradni podatek o spolu v osebnih dokumentih lahko spremenijo osebe, ki pridobijo potrdilo o tem, da so ’spremenile spol’ s strani zdravstvene ustanove. Ob vložitvi vloge za vpis spremembe podatka o spolu je treba predložiti potrdilo zdravnice_ka, ki vsebuje točno napisan stavek ’Oseba je spremenila spol.’ V praksi to potrdilo izdajata dr. Irena Rahne Otorepec in dr. Peter Zajc, psihiatra_inji, ki delujeta v okviru Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete,« so še povedali v TransAkciji. 

Kot so razložili, transspolnost lahko vključuje proces tranzicije, vendar to ni nujno: »Tranzicija je proces, s katerim oseba z raznimi načini potrdi svojo spolno identiteto, ki se sicer ne ujema s spolom, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu. Najbolj znane so hormonska terapija in operacije za potrditev spola. Tranzicija lahko poteka tudi brez telesnih/medicinskih sprememb in vključuje spremembe le na družbeni ravni, na primer sprememba zaimkov, imena, pravno priznanje spola in tako dalje.« Kot so še dodali, »Slovenija, kot mnogo drugih držav, nima posebnega zakona, ki bi urejal pravno priznanje spola in druga relevantna vprašanja s področja pravic in potreb transspolnih oseb. Uveljavljanje pravice do pravnega priznanja spola na osnovi samoidentifikacije brez pridobitve medicinske diagnoze oziroma vključenosti v postopek potrditve spolne identitete z medicinskimi procesi in posegi ni možno. V Sloveniji pravo ne pozna dikcije pravno priznanje spola in uporablja dikcijo ’sprememba spola’, ki ga ne ureja v samostojnem zakonu, temveč v podzakonskem aktu. Sprememba uradnih podatkov o spolu je v dikciji ’sprememba spola’ urejena v Pravilniku o izvrševanju zakona o matičnem registru, za katerega je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve.” 

Na vprašanje, ali je možno, da je bila vloga za spremembo podatka o spolu zavrnjena, ker ni vsebovala točno določenega stavka »Oseba je spremenila spol«, so nam v nevladni organizaciji pritrdili: »Način, kako se ta potrdila izdajajo, je prišel bolj s prakso kot pa s kakšno ustrezno podlago v zakonodaji. Ni nujno, da so upravne enote oziroma osebje tam vedno izobraženi o tem, kako točno postopati in kakšno je stanje, zato je zelo možno, da so poleg zavrnitve vloge (ki ni bila oddana na način, kot bi bila v Sloveniji ’ustrezna’ praksa) podali osebi tudi številne informacije, ki pa so povsem napačne in so morda izvirale iz njihovega napačnega razumevanja tega, kaj pomeni, da je oseba ’spremenila spol’. To namreč ne pomeni, da je oseba v hormonski terapiji, da je opravila kakršenkoli poseg ali sploh karkoli drugega, v tem pogledu to pomeni zgolj to, da se je oseba z namenom spremembe dokumentov v skladu s svojo identiteto vključila v postopek, ki to trenutno kot edini omogoča (saj v Sloveniji brez vključitve v medicinski postopek namreč sprememba dokumentov ni omogočena).« 

Doktor medicine Peter Zajc, ki deluje v okviru Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete, je bil s svojimi odgovori na naša vprašanja bolj skop: »O konkretnih primerih ne morem odgovarjati v smislu varovanja podatkov, vsak primer je specifičen in se rešuje individualno. Lahko povem, da je v Sloveniji po zakonu upravna enota pristojna za menjavo spolnega identifikatorja in da to lahko naredi ob potrdilu zdravnika, pristojnega za obravnavo spolnega neskladja, da je oseba spremenila spol. Zdravnikova presoja o tem, kdaj izda tako potrdilo, je strokovna in vezana na potek obravnave določene osebe v postopku potrditve spola, ki teče v okviru Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete.« Presenetljivo je, da je eden o dveh doktorjev, ki se sicer ukvarjata z dotičnimi primeri, saj delujeta v okviru Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete, na zdravniško potrdilo pozabil dodati ta, v tem primeru zelo pomemben stavek – »Oseba je spremenila spol«. Zaradi tega »lapsusa« pa ima oseba zdaj težave pri urejanju osebnih dokumentov. Ne samo to, ta oseba se je znašla celo v situaciji, ko ima dva osebna dokumenta, saj ima dvojno državljanstvo, ki imata različna podatka o spolu (?). 

Ana Lešnik

Back to top button