Pred drugim branjem predloga proračuna ŠOU za leto 2021: načrtno izčrpavanje in discipliniranje Radia Študent se nadaljujeta

Na drugem branju proračuna Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU) za leto 2021, ki bo potekalo v četrtek, 11. 3. 2021, ob 17. uri na Gospodarskem razstavišču, bodo poslanke in poslanci študentskega zbora glasovali o proračunu, v katerem postavka za sofinanciranje delovanja Radia Študent znaša 84.000 €.

 

 

Če bo proračun sprejet, bo to najnižji znesek, ki ga je ŠOU kdaj namenil financiranju radia, padec podpore Radiu Študent pa v primerjavi s padcem podpore drugim zavodom družine ŠOU bistveno radikalnejši. Radio Študent je tako pristal na trdnem zadnjem mestu med zavodi, medtem ko je ŠOU popolnoma odtegnil financiranje zavodu ŠOLT. V zadnjem predlogu proračuna je tako zaradi koalicijske tržne politike med Povezanimi in Modrimi sedaj več sredstev kot v prvem branju (poleg 20.000 € več za Radio Študent) namenjenih Zavodu Kersnikova, ŠOU šport in Študentski svetovalnici. Kersnikova tako prejme 9.000 € več (skupaj 99.000 €), ŠOU šport 17.000 € več (99.000 €), Študentska svetovalnica pa 4.000 € več (199.000 €). Fundacija Študentski tolar in Študentski kampus ostajata pri 110.000 € in 325.000 € letnega financiranja ŠOU. Na četrtkovi seji naj bi vsi zavodi ŠOU dobili tudi priložnost predstavitve delovanja v korist študentov in študentskega organiziranja.

Zgodba o nenadnem poskusu prekinitve financiranja najstarejše nekomercialne študentske in skupnostne radijske postaje v Evropi se je začela v večernih prednovoletnih urah 30.12.2020, ko je brez vsake predhodne napovedi in možnosti zagovora novoimenovano predsedstvo ŠOU v glasovanje novoizvoljenemu študentskemu zboru poslalo proračun, v katerem ni bilo postavke za financiranje Radia Študent. Vodstvo ŠOU je kmalu zatem radiu grozilo celo z odprodajo najboljšemu kupcu. Sledila je več kot glasna javna podpora Radiu Študent iz domačih in tujih logov ter prav tako intenzivno preizpraševanje netransparentnega delovanja ŠOU.

Po odmevni javni kampanji, v kateri je štiri osnovne zahteve – zagotovitev financiranja s strani ŠOU v višini najmanj 120.000 EUR na leto vsaj do konca leta 2022, takojšnjo prekinitev poskusov prenosa ustanoviteljskega deleža, ohranitev minimalnih deležev financiranja zavodov družine ŠOU in vključitev Radia Študent v vse pogovore o njegovi prihodnost – podprlo več kot 15.000 podpisnic in podpisnikov ter več kot 500 institucij, vsa relevantna novinarska združenja, tudi evropska, številna znanstveno-raziskovalna, izobraževalna in študentska združenja ter večina slovenskih evropskih poslancev, je vodstvo ŠOU sicer popustilo in prekinilo poskuse privatizacije, predvideno letno financiranje pa je po zadnjem predlogu več kot četrtino manjše od potrebnih 120.000 €, ki bi zagotavljali minimalno podporo za delovanje Radia Študent v 2021. Tudi minimalni deleži financiranja zavodov družine ŠOU niso povrnjeni.

Potrditev predlaganega proračuna bi za Radio Študent pomenila životarjenje in nevzdržno finančno stanje, saj celo po optimističnem finančnem načrtu luknja v radijskih financah v višini 40.000 € v letu 2021 resno ogroža izvedbo tako trenutnega obsega programa kot tudi usposabljanj in vključevanj novih mladih sodelavcev, dveh paradnih dejavnosti Radia Študent. Predsedstvo in študentski zbor ŠOU zato vnovič pozivamo, da prepoznata pomen delovanja radia za študentsko in širšo zainteresirano javnost, kar potrjuje tudi obširna javna podpora institucij in posameznikov, ter z amandmajem zagotovita vsaj minimalna sredstva, ki so potrebna za delovanje Radia Študent.

Via
R. Š.
Source
U. P.
Preverite tudi
Close
Back to top button