Kemijski inštitut podpisal pogodbo o nakupu prostorov družbe Skitti v Kisovcu

Direktor Kemijskega inštituta Gregor Anderluh in direktor podjetja Skitti Sergej Smrkolj sta v torek v Zagorju ob Savi podpisala pogodbo o prodaji oziroma nakupu Skittijevih prostorov v Kisovcu za potrebe inštituta. Ta bo v Skittijevih prostorih vzpostavil Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije.

Kot so sporočili z Občine Zagorje ob Savi, so s tem vzpostavljeni pogoji za center z vrhunsko raziskovalno infrastrukturo na področju razvoja baterijskih in vodikovih tehnologij.

Znotraj centra bosta delovala dva samostojna laboratorija, in sicer laboratorij za razvoj, pripravo in testiranje baterij ter laboratorij za reakcijsko inženirstvo pretvorb ogljikovega dioksida in vodika.

Med glavnimi cilji centra so predvsem pilotno testiranje inovacij za potrebe industrije, izobraževanje in usposabljanje za brezogljične tehnologije, povezovanje z gospodarstvom, vključevanje v mednarodne raziskovalne tokove ter razvoj visokotehnološke raziskovalne infrastrukture.

Projekt je potrdilo ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, sofinanciran pa bo s sredstvi ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter iz sklada za pravični prehod.

Za izvedbo projekta je namenjenih dobrih 32 milijonov evrov, pri čemer bo sklad za pravični prehod prispeval 27,3 milijona evrov.

Nova raziskovalna enota Kemijskega inštituta bo po navedbah občine pomembno prispevala k razvoju regije, z vzpostavitvijo visokokvalificiranih delovnih mest pa bo pospešila gospodarski razvoj in omogočila boljšo kakovost življenja v nekdanji premogovni in industrijski regiji.

Kemijski inštitut ocenjuje, da bi razvojni center za brezogljične tehnologije lahko zaživel leta 2025. Urejen bo na približno 1600 kvadratnih metrih površin, pripomogel naj bi k diverzifikaciji zasavskega gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest. Predvidoma bo v njem 30 delovnih mest za visoko izobražen kader.

Back to top button