Direktorica Arisa: Za morebitne nepravilnosti odgovorna prejšnja vodstva, težave rešujemo

Odločitve, katerih posledica so bile morebitne nepravilnosti glede kriterijev za vodje projektov, so bile sprejete pod prejšnjimi vodstvi, je v odzivu na očitke sindikatov glede domnevne diskriminacije zapisala direktorica Arisa Špela Stres. Zagotovila je, da težave že rešujejo, kriterije pa bodo predvidoma spremenili v nekaj dneh.

Kot je v sobotnem odprtem pismu zapisala direktorica Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) Špela Stres, razlogov za uvedbo trenutnega sistema ne pozna in ni odgovorna za nastanek potencialnih nepravilnosti. Težavo je prepoznala takoj po prihodu na Aris in si takoj začela prizadevati za njeno rešitev, je navedla.

“Po več obravnavah na znanstvenem svetu Arisa in upravnem odboru agencije smo prišli do točke, ko bomo na naslednji seji upravnega odbora – čez štiri dni, točka je že na dnevnem redu seje – nove kriterije predvidoma tudi sprejeli. Predlog odpravlja oziroma ukinja kvantitativne pogoje, časovni obseg zajema in širitve za zajem bibliografskih kazalnikov ter s tem sleherno diskriminacijo,” je pojasnila.

Sindikate, ki so Arisu očitali diskriminacijo, je pozvala, naj se v prihodnje najprej obrnejo neposredno na Aris. Z njimi se bo v takem primeru po potrebi sestala tudi osebno, je dodala.

V Visokošolskem sindikatu Slovenije, Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ter v Konfederaciji sindikatov Slovenije Pergam so namreč v petkovem skupnem odprtem pismu Arisu očitali diskriminacijo na podlagi nosečnosti, materinstva, starševstva oziroma zdravstvenega stanja. Aris s podzakonskimi akti in njihovo interpretacijo namreč postavlja ovire pri strokovnem udejstvovanju znanstvenicam, ki so se odločile za materinstvo, in vsem, ki so bili zaradi bolezni dlje časa odsotni, so zapisali.

Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije so zatem napovedali preverbo navedb in zagotovili, da enakim možnostim spolov namenjajo posebno pozornost.

Back to top button