Aris sprejel nova merila za vodje projektov

Upravni odbor Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris) je na podlagi predloga znanstvenega sveta Aris, sprejel kriterije za ugotavljanje izpolnjevanja meril za vodje projektov. Le ti začnejo veljati 23. maja.

Z novimi merili se za presojo usposobljenosti raziskovalk ali raziskovalcev za vodenje projektov upošteva zgolj vsebinske kriterije. Časovno obdobje presoje ni vsebinsko omejeno, saj se upošteva celotno obdobje raziskovalnega dela raziskovalca.

Raziskovalec izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne rezultate, če je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo in pridobil znanstveni naslov doktor znanosti na študijskem programu tretje stopnje, študijskem programu za pridobitev izobrazbe, ki je ekvivalentna 8. ravni Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) ali študijskem programu, ki je primerljiv z 8. ravnjo EOK, če je pridobljen v drugih državah izven območja Evropskega visokošolskega prostora

Obdobje zajema mednarodno primerljivih raziskovalnih dosežkov je neomejeno in upošteva celotno obdobje raziskovalnega dela raziskovalca.

Sindikati sicer Arisu očitajo diskriminacijo na podlagi nosečnosti, materinstva, starševstva oziroma zdravstvenega stanja. Aris s podzakonskimi akti ter interpretacijo le-teh namreč postavlja ovire pri strokovnem udejstvovanju znanstvenicam, ki so se odločile za materinstvo, in vsem, ki so bili zaradi bolezni dlje časa odsotni, menijo.

Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije so napovedali preverbo navedb in zagotovili, da enakim možnostim spolov namenjajo posebno pozornost.

Back to top button