Unicef: V pandemiji otroci več časa pred ekrani, kar povečuje tveganja

Tehnologija in digitalne rešitve nudijo pomembne priložnosti za učenje, zabavo in povezovanje mladih – v času pandemije covida-19 je splet hitro postal edina možnost za to – a hkrati tudi povečujejo njihovo izpostavljenost številnim tveganjem, ob dnevu varne rabe interneta opozarja Unicef.

Že pred pandemijo so spolno izkoriščanje na spletu, neprimerne vsebine, dezinformacije in spletno nadlegovanje ogrožali pravice otrok, njihovo varnost in duševno počutje, je, kot so sporočili iz Sklada ZN za otroke (Unicef), poudarila izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore.

Pri otrocih, ki že sicer doživljajo stiske v resničnem ali digitalnem svetu, lahko naraščanje časa, ki ga preživijo pred ekrani, še dodatno poslabša njihov položaj in stiske. “Zapiranje šol, fizično distanciranje, zmanjševanje števila storitev zaradi omejevalnih ukrepov in vse večji pritisk na najranljivejše družine so omejili dostop do zaščitnih ukrepov, ki so jim na voljo,” ugotavlja Unicef.

Povečuje se tudi zaskrbljenost za telesno in duševno zdravje otrok, saj nekateri dokazi kažejo, da več časa, ki ga mladi preživijo pred ekrani, prispeva k manj gibanja na prostem, zmanjšanju kakovosti spanja, povečanju simptomov tesnobe in nezdravih prehranjevalnih navad.

Pandemija se je prevesila že v drugo leto in brez dvoma bosta imela internet in tehnologija še naprej pomembno vlogo v življenjih milijonov otrok. Svetovni dan varne rabe interneta je zato po mnenju Unicefa priložnost, da pričnemo skupaj oblikovati varnejši svet za otroke na spletu, ki daje prednost zaščiti fizičnega in duševnega zdravja otrok.

Tako predlagajo sodelovanje z vladami pri informiranju ter usposabljanju zdravstvenih, izobraževalnih in socialnih delavcev o negativnem vplivu covida-19 na otroke, vključno z informiranjem o tveganjih na spletu, s širjenjem storitev zaščite otrok, ki naj bi se izvajale vseskozi med pandemijo in po njej.

Pomembno je tudi, da tehnološka industrija, vključno s socialnimi omrežji, zagotovi okrepljene varnostne in zaščitne mehanizme, ki bodo dostopni učiteljem, staršem in otrokom. Poleg tega Unicef izpostavlja sodelovanje s partnerji iz javnega in zasebnega sektorja za povečanje naložb v varne tehnologije in vsebine, ki spodbujajo kakovostno učenje in izgradnjo veščin, vključno s pobudama Preoblikujmo izobraževanje in GIGA.

Prav tako je treba staršem nuditi podporo pri ozaveščanju otrok o pasteh interneta in digitalne tehnologije ter prepoznavanju znakov stiske otrok, ki se lahko pojavijo pri spletnih aktivnostih, ter v šolah zagotoviti stalni dostop do šolskih svetovalnih storitev – tudi prek spleta – in politik, ki v središče postavljajo duševno zdravje in zaščito otrok.

“Za otroke in mladostnike priprava na prijaznejši, bolj povezan svet po pandemiji pomeni pomoč pri vzpostavljanju ravnovesja med resničnim in virtualnim svetom, negovanje varnih, pozitivnih odnosov in dostop do podpore, ki jo potrebujejo,” poudarja Forova.

Dan varne rabe interneta je namenjen ozaveščanju o varni uporabi spletnih tehnologij. V več kot 150 državah na drugi torek v februarju pripravijo številne dogodke na to temo. Dan varne rabe interneta je osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet betterinternetforkids.eu. V mreži od leta 2005 deluje tudi slovenski Center za varnejši internet, v sklopu katerega je uporabnikom med drugim na voljo točka osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij Safe.si.

Source
STA
Back to top button