V maju za športno infrastrukturo dobrih 32,4 milijona evrov

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo predvidoma v prvi polovici maja objavilo javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v tem letu. Upravičenke do sofinanciranja investicij bodo občine, skupaj pa bo na voljo dobrih 32,4 milijona evrov sredstev.

Višina sredstev, ki bodo namenjena letos, je 22,4 milijona. Zaradi narave investicij, priprav in izvedbe gradbenih del, pa ministrstvo načrtuje sredstva tudi za prihodnje leto v višini desetih milijonov evrov.

Ker bo rok za prijave kratek, ministrstvo že vnaprej obvešča o ključnih pogojih predvidenega javnega razpisa. Denar bo namenjen za obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti za funkcionalno ovirane ter protipoplavno zaščito in zaščito proti plazovom.

Zbiranje predlogov za sofinanciranje po tem javnem razpisu bo potekalo v dveh različnih sklopih. V prvem bodo investicije v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, v drugem pa posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin.

Ureditev dostopnosti za funkcionalno ovirane ter protipoplavna in zaščita proti plazovom se bo sofinancirala v okviru sklopa dveh sklopov, so navedli na ministrstvu.

Prijavile se bodo lahko občine, ki so oziroma bodo lastnice objektov (za prvi sklop to velja samo v primeru novogradnje), ali pa bodo na nepremičnini izkazale drugo dolgoročno pravico, ki je pridobljena najmanj za čas celotne amortizacije predmeta investicije.

Back to top button