Raziskava športa in sponzorstva ugotavlja optimizem glede vlaganja v šport

V Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) so predstavili izsledke raziskave z naslovom Evolucija športno-sponzorske industrije v Slovenijo. Po ugotovitvah raziskave iz marca 2022, ki so jih predstavili danes, je med podjetji, ki prek sponzorstev vlagajo v šport, čutiti veliko optimizma, so prepričani pri OKS.

V primerjavi s preteklimi leti je raziskava ugotovila, da se med podjetji, ki prek sponzorstev vlagajo v šport, napoveduje manj odpovedi sponzorskih pogodb. Polovica sponzorjev celo načrtuje sklepanje novih. Skoraj tretjina podjetij, ki je sodelovala v raziskavi, načrtuje povečanje sponzorskih sredstev, so ugotovitve povzeli pri OKS.

Raziskava je potekala v sodelovanju s partnerji iz Ekonomske fakultete, Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, Društva za marketing Slovenije, Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana in organizatorjem Sporto konference, Sport Media Focus, ter OKS. Avtor in vodja raziskave je bil sodelavec Fakultete za šport Gašper Pavli.

Sponzorji, zajeti v vzorec, so v letu 2021, o katerem so poročali raziskovalcem, za odkup sponzorskih pravic namenili približno 19 milijonov evrov, je razvidno iz poročila raziskovalcev. Okoli 60 odstotkov sponzorjev v letu 2021 ni spreminjalo sponzorskega proračuna v primerjavi z 2020, 27 odstotkov je sponzorski proračun povečalo, 13 odstotkov pa ga je skrčilo.

V raziskavo je bilo vključenih 31 podjetij, ki po besedah izvajalcev raziskave predstavljalo pomemben delež vseh vloženih sredstev v slovenski šport. Dodatno so raziskovalci vprašalnike poslali tudi imetnikom športne lastnine – 21 klubom, zvezam in organizatorjem športnih dogodkov. Med vprašanimi pa je bilo tudi 1000 ljudi v starosti od 15 do 75 let, ki so predstavljali uporabnike športa.

Kot so še poudarili pri OKS, raziskava ugotavlja veliko priljubljenost športa v Sloveniji. Velika večina prebivalcev Slovenije se bodisi aktivno ukvarja s športom bodisi ga pasivno spremlja v vlogi gledalcev. Večina jih pri svoji dejavnosti v športu opazi sponzorje, vidijo jih pozitivno, kot zaželene in kot tiste, ki spodbujajo razvoj športa, so zapisali.

Raziskava tako ugotavlja, da je 85 odstotkov prebivalcev Slovenije v obdobju od marca 2020 do februarja 2021 spremljalo športne dogodke kot gledalci, bodisi v živo bodisi na TV ali spletu. Delež je nekaj več kot leto poprej. Izmed teh jih je večina (64 odstotkov) spremljala športne dogodke vsaj enkrat tedensko.

Najbolj pomemben dejavnik, zaradi katerega se ljudje odločajo za šport, bodisi kot udeleženci bodisi kot gledalci, je sproščanje. Po pomembnosti sledijo zabava, telesna pripravljenost in prijateljstvo. Velika večina (84 odstotkov) uporabnikov nameni športnim dejavnostim od enega do 20 odstotkov dohodka gospodinjstva, to je od 50 do 500 evrov.

Večina uporabnikov športa (73 odstotkov) pri svoji dejavnosti opazi sponzorje, kar je nekaj manj kot leto prej (81 odstotkov). Najbolj pogosto jih opazijo kot oznake na opremi tekmovalcev oziroma tekmovalk, nato sledijo oglasi in oznake na dogodkih.

Back to top button