ZSSS o nadaljnjih aktivnostih zoper določbe o upokojevanju starejših delavcev

ZSSS vztraja, da sta člena sedmega protikoronskega zakona, ki se nanašata na po njihovih besedah prisilno upokojevanje starejših delavcev, diskriminatorna in ustavno sporna. “Predlagali bomo ustavno presojo sprejete določbe tega zakona in predlagali začasno zadržanje uveljavitve,” je napovedala predsednica ZSSS Lidija Jerkič.

 

Reprezentativne sindikalne centrale so v sredo na zagovornika načela enakosti in na varuha človekovih pravic naslovile poziv k oceni diskriminatornosti teh dveh členov. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je že začel postopek. Če bo ocenil, da je predpis diskriminatoren, bo o tem obvestil predlagatelja zakona in DZ oz. bo sprožil zahtevo za presojo ustavnosti, je napovedal.

Kot je v komentarju na to temo, ki so ga danes poslali iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), zapisala Jerkičeva, bodo o stanju socialnega dialoga in posegih v delovnopravno zakonodajo brez sodelovanja socialnih partnerjev obvestili Evropsko komisijo, kjer je, kot je dodala, socialni dialog ena od prioritetnih vrednot. Po njenih napovedih bodo o tem obvestili tudi sindikalne organizacije na evropski ravni.

Ker je od 1. januarja mogoč odpust delavca, ki je izpolnil pogoje za upokojitev, brez navajanja drugih razlogov, z odpovednim rokom 60 dni in odpravnino, kot pripada na primer trajno presežnemu delavcu, bo ZSSS zastopala svoje člane v postopkih pred sodišči, če jim bo pogodba odpovedana iz razloga po sedmem protikoronskem zakonu, je napovedala predsednica ZSSS.

Kot je znova poudarila, sporna določba niso bila nikoli predmet pogajanj niti ni bila na kakršenkoli način predstavljena in sindikatom ni bila dana možnost argumentacije, zakaj je sporna. Sprejeta določba pomeni sistemsko sprememb zakona o delovnih razmerjih in ne ukrepa za reševanje posledic epidemije. Določba je poseg v zaupanje v pravno državo, je naštela in zapisala, da ustava določa, da je zaposlitev vsakemu dostopna pod enakimi pogoji.

Odločevalcev ni zanimalo, kakšen vpliv bo sprememba imela na pokojninsko blagajno ali posredno na proračun, ki doplačuje v blagajno, če sredstev ni dovolj, je zapisala, na to je opozoril tudi fiskalni svet. “Zaradi prenehanja delovnega razmerja starejših delavcev ne bo novi zaposlitev mladih. Posledice nepremišljene odločitve pa bodo vplivale na vse,” je izpostavila.

Sedmi protikoronski zakon, ki ga je DZ potrdil minuli torek, med drugim določa, da bo lahko delodajalec zaposlenemu, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, torej praviloma v starosti 60 let in s 40 leti delovne dobe ali v starosti 65 let in z najmanj 15 leti zavarovalne dobe, odpovedal delovno razmerje brez navedbe razloga. Pri tem bo imel delavec pravico do odpravnine. Ukrep je naletel na številne kritike.

Na ministrstvu za delo kritike zavračajo in poudarjajo, da ne gre za prisilno upokojevanje. Kot je v torek dejal Cigler Kralj, gre za nujen in učinkovit ukrep, ki bo koristil tako mladim iskalcem zaposlitve kot starejšim delavcem. “Vem, da je tudi nekaj nasprotovanja temu ukrepu, a gre večinoma tudi za napačno interpretacijo,” je dodal.

Source
STA
Back to top button