AktualnoSlovenija

Zbornica komunalnega gospodarstva poziva k zavrnitvi amandmaja k zakonu o vodah

Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS poslance poziva, naj ne sprejmejo dopolnila k predlogu novele zakona o vodah, po katerem bi lahko vlada dovolila izjeme od prepovedi gradnje proizvodnih objektov in naprav, ki uporabljajo nevarne snovi, na vodovarstvenih območjih.

Predlagane so spremembe, ki predstavljajo tveganje za morebitno poslabšanje in onesnaženje virov pitne vode z nevarnimi snovi, kar izrecno nasprotuje določbam evropska direktiva o pitni vodi, ki je bila sprejeta konec leta 2020, so danes sporočili iz zbornice.

Pristojni odbor DZ je v predlog novele vnesel dopolnilo, po katerem bo gradnja objekta in naprave, ki je namenjena proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi in za katero je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, ter objekta in naprave za odlaganje odpadkov, na vodovarstvenem območju (ki je sicer po zakonu prepovedana) dovoljena, če bo tako odločila vlada z aktom določitvi vodovarstvenih območij in poseg ne bo imel bistvenega vpliva na zdravstveno ustreznost voda.

Sprememba ni bila del predloga, ki je bil v javni obravnavi. “Tako o njej ni bila izvedena strokovna razprava in doseženo širše družbeno soglasje, kar bi bilo za tako pomembno vprašanje, kot je pitna voda, po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva neobhodno potrebno,” so navedli v zbornici.

Izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo, ki so večinsko združeni v Zbornici komunalnega gospodarstva, bi morali biti pomemben sogovornik pri sprejemanju takih ključnih sprememb, poudarjajo in dodajajo, da predvidena sprememba zakona “predstavlja dodatno tveganje za morebitno poslabšanje kakovosti pitne vode, saj je nemogoče popolnoma izključiti možna onesnaženja z nevarnimi snovmi iz takih objektov in naprav”.

Spomnili so, da je bila ob koncu leta 2020 sprejeta nova evropska direktiva o pitni vodi, ki državam članicam EU nalaga, da morajo ukrepi, sprejeti za njeno izvajanje, temeljiti na previdnostnem načelu in v nobenem primeru ne smejo imeti za posledico neposredno ali posredno poslabšanje sedanje kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, ali povečanje onesnaženosti voda, ki se uporabljajo za proizvodnjo vode, namenjene za prehrano ljudi. Članice morajo direktivo v svoj pravni red prenesti v roku dveh let od njene uveljavitve.

“Poslanstvo in odgovornost izvajalcev javne službe oskrbe s pitno vodo je, da svoje uporabnike, torej večino prebivalcev Slovenije, varno oskrbujejo z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Zaradi navedenega je Zbornica komunalnega gospodarstva ob svetovnem dnevu voda poslance DZ RS pozvala in nanje tudi javno apelira, da ob glasovanju upoštevajo vse strokovne argumente, ki so bili izpostavljeni v zvezi s predlaganimi spremembami zakona o vodah, in ob tako pomembnem vprašanju, kot je kakovost pitne vode, pokažejo državljanom Republike Slovenije pomen in pomembnost previdnostnega načela,” so poudarili.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button