Zavarovalnica Sava lani s petino nižjim dobičkom

Zavarovalnica Sava s sedežem v Mariboru, ki je del Zavarovalne skupine Save, je leto 2022 sklenila s petino nižjim dobičkom kot v predhodnem letu. Uprava družbe, ki jo od lanskega maja vodi Jošt Dolničar, lansko poslovno leto ne glede na to ocenjuje kot še eno uspešno. Prineslo je nekaj velikih izzivov, pravijo.

 

Ko so po dveh pandemičnih letih že upali na umiritev razmer, je z vojno v Ukrajini prišlo do novih negotovosti, zlasti inflacije in vpliva na dvig škod in stroškov, priča pa so bili tudi vremenskim ujmam, ki so vplivale na njihovo poslovanje.

Kot je razvidno iz letnega poročila, je zavarovalnica lani ustvarila 46,5 milijona evrov čistega dobička, kar je za 11,6 milijona evrov manj od doseženega leto prej. Premoženjska zavarovanja so k temu prispevala 34,7, življenjska pa 11,8 milijona evrov.

Na področju premoženjskih zavarovanj so obseg zbrane premije povečali za 7,6 odstotka oziroma za 27,8 milijona evrov, čiste prihodke od premij pa za 3,1 odstotka oziroma za 8,9 milijona evrov. Kot pojasnjujejo, je bilo povečanje premij v veliki meri posledica odziva na škodno in stroškovno inflacijo.

Po drugi strani so se čisti odhodki za škode povišali za 12,8 odstotka oziroma 19,2 milijona evrov, kar je čisti dobiček premoženjskih zavarovanj zavarovalnice v primerjavi z letom 2021 znižalo za 13,4 milijona evrov.

V segmentu življenjskih zavarovanj se je, predvsem zaradi velikega števila doživetih polic, obseg zbrane kosmate premije minimalno zmanjšal, medtem ko se je čisti dobiček povečal za 18,1 odstotka oziroma 1,8 milijona evrov.

Sicer pa je v Zavarovalnici Sava lani prišlo tudi do kar nekaj notranjih sprememb. Ob Dolničarju je maja v upravo prišel še Uroš Lorenčič, ob tem pa so izvedli tudi reorganizacijo, s katero želijo v prihodnje še izboljšati poslovanje. Decembra so velik del svojih služb preselili v novo poslovno stavbo.

Ob koncu leta je družba zaposlovala 1277 ljudi, kar je 20 manj kot leto pred tem, pri čemer so število zaposlenih najbolj zmanjšali na področju zavarovalnih zastopnikov.

Sava je bila tudi lani tretja največja zavarovalnica na slovenskem trgu. Tržni delež, izračunan na podlagi kosmate premije, je znašal 16,5 odstotka, kar je le za desetinko odstotne točke manj kot leto prej, za prav toliko pa je padel tudi tržni delež premoženjskih zavarovanj, ki je znašal 19,2 odstotka. Razlog za to je predvsem manjši obseg sklenjenih zavarovanj po načelih FOS, ki zajemajo neposredne posle iz tujine, sklenjene na podlagi načela svobode opravljanja storitve.

Tržni delež je za štiri desetinke odstotne točke na 9,4 odstotka upadel tudi na področju življenjskih zavarovanj, kar v družbi utemeljujejo z doživetimi policami in dejstvom, da se v premijo trga prištevajo tudi prenosi sredstev za izplačilo pokojninskih rent, ki pa jih Sava ne izvaja.

Kot še dodajajo v zavarovalnici, njihove načrtovane aktivnosti tudi v letu 2023 sledijo ključnim strateškim ciljem. Med drugim nameravajo obseg zbrane kosmate premije povečati za 3,2 odstotka na 473,7 milijona evrov, čisti poslovni izid družbe pa naj bi v skladu s finančnim načrtom znašal 32,5 milijona evrov.

Source
STA
Back to top button