SlovenijaGospodarstvo

Zavarovalna skupina Sava lani povečala čisti dobiček

Zavarovalna skupina Sava je lani ustvarila 674,9 milijona evrov prihodkov, kar je 15,5 odstotka več kot predlani. Čisti dobiček se je povečal za 12,3 odstotka na 56,4 milijona evrov. Ta je kljub povečanim tveganjem v povezavi z dodatnimi negativnimi vplivi epidemije novega koronavirusa na poslovanje presegel načrtovanega.

Na povečanje čistega dobička skupine po nerevidiranih rezultatih je vplivala uspešnost poslovanja poslovnih odsekov življenje in premoženje, zmanjšalo pa ga je večje škodno dogajanje odseka pozavarovanje na mednarodnih trgih. K večji dobičkonosnosti je pripomogel prevzem družbe Vita, pri katerem je skupina ustvarila prihodek enkratne narave iz pozitivne razlike med nakupno in pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev v višini 9,9 milijona evrov, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Save Re.

Medtem ko je skupina dosegla rekordne rezultate, je družba Sava Re, ki izvaja dejavnost pozavarovanj, beležila povečan obseg škod, povezanih s covidom-19. Poleg tega Sava Re lani ni izplačala dividend, prav tako pa jih ni prejela od hčerinskih družb, katerih regulatorji so priporočili zadržanje dobičkov. Zato je družba lani ustvarila 11 milijonov evrov izgube, so pojasnili.

Skupina je lani zbrala 679,7 milijona evrov bruto premij, kar je 13,6 odstotka več kot predlani. Rast je izvirala iz življenjskih zavarovanj v Sloveniji (53-odstotna rast), kjer je skupina rasla predvsem zaradi prevzema Vite. K njej so pripomogle tudi rasti premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (osemodstotna rast), pozavarovanj (18-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj v tujini (devetodstotna rast). Medtem so premoženjska zavarovanja v tujini zbrala za šest odstotkov manj premij.

Bruto škode premoženjskega odseka v Sloveniji so se znatno znižale, in sicer predvsem na avtomobilskih zavarovanjih kot posledica manjše škodne pogostosti. Je pa leto 2020 zaznamovalo okrepljeno škodno dogajanje v pozavarovalnem odseku, na kar je vplivalo predvsem povečanje večjih škod, med njimi v pomembni meri tudi iz naslova epidemije covida-19. Na izid leta 2020 so škode zaradi covida-19 v tem segmentu vplivale v višini 10,8 milijona evrov. Kljub težavnim poslovnim razmeram med letom je merodajni škodni količnik skupine ostal na ravni leta 2019, so navedli.

S pandemijo je bilo povezano povečanje čistih odhodkov za škode pri FOS-poslih (freedom of services), kjer je skupina oblikovala škodne rezervacije za morebitne stroške obrambe in škode zaradi negotovosti v povezavi z novo sodno in regulatorno prakso pri sklenjenih zavarovanjih na trgih Irske in Velike Britanije v zvezi s kritjem izpada dohodka zaradi posledic pandemije v okviru premoženjskih zavarovanj. Iz tega naslova je konec leta 2020 skupina oblikovala rezervacije v višini 6,4 milijona evrov.

Kot so še navedli v Savi Re, se je lani kapitalska moč največjih hčerinskih družb povečala zaradi ustvarjenih dobičkov tako v letu 2019 kot 2020. To bo ob sprostitvi omejitev izplačevanja dividend in znižanju tveganj zaradi škod, povezanih s covidom-19, omogočilo izplačilo dividend matični družbi. Kljub negativnemu vplivu na rezultat obvladujoče družbe zadržanje izplačila dividend hčerinskih družb ni vplivalo na solventnost Sava Re, ki ostaja na visoki ravni, so zagotovili.

Ob tem so navedli, da skupina dobro napreduje pri uresničevanju začrtane strategije ter se razvija v k strankam usmerjeno, sodobno, digitalno, družbeno odgovorno in trajnostno naravnano zavarovalniško skupino. Zavarovalna skupina Sava se je lani pospešeno lotila razvoja digitalnih rešitev ter poudarek namenila vlaganju v okoljske in trajnostne naložbene projekte. Lansko poslovanje bo vodstvo družbe predstavilo na današnji novinarski konferenci.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button