Slovenija

Zaradi pripomb strokovne javnosti ministrstvo v le delno dopolnitev pravilnika o napredovanju v vzgoji in izobraževanju

V torek zaključena javna obravnava predloga sprememb pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive je pokazala precejšnje nasprotovanje zaostritvi kriterijev glede sodelovanja pri mednarodnih konferencah in objave člankov. Zato bodo za zdaj v pravilnik vnesli le dopolnitve glede napredovanja pomočnic vzgojiteljic.

 

Omenjeni pravilnik ureja pogoje in postopek za napredovanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je sredi julija v enomesečno javno razpravo posredovalo predlog sprememb pravilnika, s katerim so posegli na dve področji napredovanja v nazive.

Del, ki so ga pozdravili tudi v šolskem sindikatu Sviz, ureja pogoje in postopek za napredovanje vzgojiteljic predšolskih otrok – pomočnic vzgojiteljic v naziva mentor in svetovalec. Ta je bil, kot so pred časom navedli v Svizu, že predhodno bolj ali manj usklajen. Ministrstvo bo tako te predloge vneslo v pravilnik, spremembe pa bodo začele veljati 1. septembra.

Drugi del predlaganih sprememb pravilnika pa je naletel na več pripomb. Gre zlasti za spremembo vrednotenja dodatnih strokovnih del in nalog (predvsem nekaj bolje točkovanih) za vse strokovne delavce.

Na osnovi razprave s predstavniki vzgojno-izobraževalnih zavodov in s socialnimi partnerji že v fazi priprave predloga predpisa so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ugotovili, da si večina strokovnih delavcev v sklopu zahtevnejšega dodatnega strokovnega dela točke, ki prinesejo višji naziv, pridobiva s sodelovanjem pri mednarodnih konferencah in s strokovnimi članki. Ob tem pa so ugotovili, da so mednarodne konference pogosto organizirane tako, da so izpolnjeni zgolj minimalni pogoji, določeni s pravilnikom, tako v obsegu kot v raznolikosti mednarodne udeležbe.

Kot zelo vprašljivo se, kot so zapisali v pojasnilih za STA, izpostavlja tudi kakovost vsebine prispevkov in časovna izvedba teh, pa tudi ponavljanje istih vsebin pod različnimi naslovi, nerecenziranost prispevkov itd. Hkrati so zaznali tudi velika odstopanja med deklariranim in dejansko izvedenim programom mednarodnih konferenc na račun nižje kakovosti.

“Skupna ugotovitev pa je tudi, da je vedno bolj problematična tudi kakovost vsebine strokovnih člankov, ki jih strokovni delavci objavljajo v strokovnih časopisih in pedagoških revijah,” so navedli in dodali, da je bil v tem smislu pripravljen tudi predlog za javno obravnavo.

Ko gre za sodelovanje na mednarodnih konferencah, so kot kriterij za pridobitev točk predlagali predstavitev prispevka v tujem jeziku in objavo v zborniku v tujem jeziku, namesto strokovnih člankov pa bi med kriterije zapisali objavo znanstvenih člankov.

Po mnenju šolskih sindikatov Sviz in Sonce pa bi ta zaostritev kriterijev otežila ali celo onemogočila napredovanje v nazive.

Na ministrstvu so potrdili, da so dobili največ pripomb zlasti na ta del predlaganih sprememb. Zato bodo z njimi še počakali. “Ker gre za občutljivo vsebino, ki se nanaša na celoten sistem napredovanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, bo ministrstvo v prihodnje v sodelovanju s širšo strokovno javnostjo ta vprašanja odprlo v širši javni razpravi,” so dodali na ministrstvu.

Source
STA
Back to top button