Zagovornik s priporočili za izboljšanje varstva pravic transspolnih ljudi

Zagovornik načela enakosti se v posebnem poročilu o varstvu pravic transspolnih ljudi osredotoča na postopke medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola. Predlaga več izboljšav, s katerimi bi tudi v Sloveniji na tem področju sledili priporočilom Sveta Evrope in Evropske komisije ter dobrim praksam nekaterih evropskih držav.

 

 

Transspolni ljudje so tisti, ki jim je ob rojstvu pripisan spol, s katerim se pozneje ne poistovetijo, saj ne odraža njihove spolne identitete. Po podatkih mednarodne študije iz leta 2020 pri nas živi okoli 8000 transspolnih ljudi, ki se tako kot drugod soočajo z različnimi izzivi in težavami na različnih področjih življenja, so pri zagovorniku zapisali v sporočilu za javnost.

Po eni izmed raziskav Agencije EU za temeljne pravice (FRA) je pri nas vsaka tretja transspolna oseba poročala o diskriminaciji na področju zdravstva in socialnega varstva. Vsaka peta pa je navedla, da je bila slabše obravnavana, ko je pokazala osebni dokument, na katerem je bil tudi podatek o spolu.

Vsi transspolni ljudje morajo namreč za to, da bi v svojih dokumentih lahko spremenili ob rojstvu pripisani spol, najprej skozi zahtevno zdravstveno obravnavo. Temu pa nato sledijo še postopki na upravni enoti.

Pri pripravi poročila je zagovornik možnosti izboljšav zaznal na obeh ravneh obravnave in pripravil priporočila za izboljšanje stanja. Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je priporočil, naj pripravi celovit zakon o pravnem priznanju spola.

Zavzel se je, da bi bili v njem upoštevani predlogi iz resolucije parlamentarne skupščine Sveta Evrope o diskriminaciji transspolnih ljudi in iz priporočil Evropske komisije za spodbujanje vključevanja transspolnih oseb v EU.

Tako je priporočil, naj bo tudi pri nas za pravno priznanje spola dovolj že samoopredelitev osebe za določen spol. Sedaj je namreč za to najprej treba pridobiti diagnozo duševne motnje, kar transspolne ljudi izpostavlja nepotrebni in neutemeljeni stigmatizaciji. Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje je ob tem priporočil, naj v slovenski zdravstveni sistem uvede mednarodno klasifikacijo bolezni MKB-11, po kateri transspolnost ni več obravnavana kot bolezen.

Zavzel se je še za ustanovitev delovne skupine za pripravo nacionalnih smernic za obravnavo transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spolne identitete in za usposabljanje zaposlenih v zdravstvu o primerni obravnavi transspolnih ljudi.

Source
STA
Back to top button