Zagovornik načela enakosti največ prijav prejel zaradi diskriminacije na delovnem mestu

Zagovornik načela enakosti je v minulem letu največ zadev obravnaval s področja dela in zaposlovanja. Prijavitelji so bili največ diskriminacije deležni zaradi okoliščin invalidnosti, narodnosti, rase ali etničnega porekla, spola in starosti je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik povedal Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

 

Med zadevami, v katerih je Zagovornik potrdil obstoj diskriminacije, je bil tudi primer diskriminatorne obravnave javne uslužbenke pri dodelitvi letne ocene dela. Njena nadrejena je pri ocenjevanju namreč upoštevala tudi njeno odsotnost zaradi koriščenja dopusta za nego in varstvo novorojenca.

Uslužbenka je bila tako deležna slabše obravnave zaradi njenih osebnih okoliščin starševstva in spola. Zagovornik je zato ministrstvu priporočil izdajo okrožnice, v kateri so bili vsi državni organi in javni zavodi opozorjeni, da zniževanje letnih ocen dela zaradi upravičene odsotnosti z dela pomeni posredno diskriminacijo, ki je zakonsko prepovedana, in da morajo osebe, pristojne za ocenjevanje uslužbencev, to upoštevati pri dodeljevanju letnih ocen dela.

Lobnik in ministrica Ajanović Hovnikova sta na delovnem srečanju govorila o potrebi po zbiranju podatkov o enakopravnosti, enakih možnostih in enaki obravnavi tudi za potrebe preprečevanja omenjene in drugih vrst diskriminacije. Zbiranje teh podatkov je nujno za spremljanje stanja na področju diskriminacije in za načrtovanje in spremljanje uspešnosti ukrepov za njeno odpravo ali preprečevanje, so navedli pri Zagovorniku.

Ministrici je Lobnik predstavil še ugotovitve iz posebnega poročila o položaju transspolnih ljudi v postopkih medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola v Sloveniji. Zaradi ugotovitev iz tega poročila je namreč ministrstvu lani priporočil, naj javnim uslužbencem na upravnih enotah omogoči usposabljanja o primerni obravnavi transspolnih oseb.

Govorila sta še o Zagovornikovi oceni, da je zakon o volitvah v državni zbor diskriminatoren, saj osebam z določenimi invalidnostmi odvzema volilno pravico samo zaradi njihove invalidnosti. Ministrica je povedala, da si na ministrstvu prizadevajo oblikovati rešitev, ki bo upoštevala različne vidike stroke in civilne družbe.

Source
STA
Back to top button