Začenja se kampanja pred referendumom o zakonu o vodah

Z današnjim dnem se začenja kampanja pred referendumom o noveli zakona o vodah. Referendum, na katerem bodo volivci odločali, ali se strinjajo z uveljavitvijo novele, bo 11. julija.

Zahtevo za referendum so vložile nevladne organizacije, združene v gibanju Za pitno vodo. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 30. marca 2021?

Na referendumu bo glas lahko oddalo 1.700.032 volilnih upravičencev, pri čemer jih ima 1.598.203 stalno prebivališče v Sloveniji, ostalo so izseljenci, je sporočilo ministrstvo za notranje zadeve.

Novela bo na referendumu zavrnjena, če se bo za to izrekla večina udeležencev referenduma, pri čemer pa mora ta večina hkrati predstavljati tudi najmanj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev. Glede na seznam volilnih upravičencev to pomeni okoli 340.000 volivcev.

Organizatorji referendumske kampanje so v skladu z zakonom najpozneje 25 dni pred dnem glasovanja dolžni sporočiti podatke o organizatorju Državni volilni komisiji. Enak rok velja za odprtje posebnih transakcijskih računov, ki jih morajo odpreti organizatorji referendumske kampanje. Referendumska kampanja bo potekala do 9. julija, ko bo ob polnoči nastopil volilni molk.

Kampanja bo danes stekla z uvodnima dogodkoma. Na opoldanski novinarski konferenci bodo spregovorili Uroš Macerl iz Eko kroga, Alenka Kreč Bricelj iz Smetumet in Miha Stegel iz Civilne iniciative Danes. Dogodek bodo pripravili tudi v stranki SD, Zelenem forumu in Mladem forumu.

Source
STA
Back to top button