Za spodbujanje digitalnega državljanstva v izobraževanju razpisanih 850.000 evrov

Na javnem razpisu Digitalno državljanstvo v vzgojno-izobraževalnih zavodih – krepitev kompetenc za digitalno družbo bo do leta 2026 razdeljenih 850.000 evrov, je v uradnem listu objavilo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Ministrstvo želi z razpisom razvijati kompetence digitalnega državljanstva pri vodstvenih in strokovnih delavcih vrtcev, osnovnega in srednjega šolstva, otrok, učencev, dijakov, staršev, skrbnikov, raziskovalcev na področju izobraževanja in oblikovalcev izobraževalnih politik.

Na razpis se lahko kot konzorcijski partnerji prijavijo javni zavodi s področja šolstva in raziskovanja, nevladne in neprofitne organizacije, društva in drugi zasebni neprofitni zavodi, ki delujejo na področju izobraževanja.

Prijave na razpis bo ministrstvo na vložišču sprejemalo do 28. junija, sam razpis pa bo predstavilo na informativnem dnevu. Natančnejše informacije o slednjem bo objavilo na svoji spletni strani pod razdelkom javne objave.

Javni razpis z ministrstvom sofinancira Evropska unija iz instrumenta NextGenerationEU, izvaja pa se skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast. Namen razpisa je razviti trajnost in odpornost zelenega in digitalnega izobraževanja ter izvesti pilotne projekte razvoja digitalnih ter kompetenc za trajnostni razvoj.

Back to top button