Za sofinanciranje daljinskega okrevanja na obnovljive vire na voljo 16 milijonov evrov

Ministrstvo za infrastrukturo je v uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije. Gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge se bodo lahko v tem letu in v 2022 ter 2023 potegovali za skupno 16 milijonov evrov.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije, to je na lesno biomaso in sončno energijo. Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije in v širitev obstoječih sistemov.

Upravičeni bodo projekti izgradnje sistemov s kapaciteto kotla do največ 10 megavatov in razširitve daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso; če pa izraba sončne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema, pa je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta je največ 35 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude poveča za 10 odstotnih točk, pri malih in mikro podjetjih pa za 20 odstotnih točk. Sistemom, ki vsebujejo naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se lahko višina podpre poveča za 10 odstotnih točk.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najpozneje do 1. aprila. Naslednji rok za oddajo vlog je 3. junij, zadnji pa 2. september.

Javni razpis sofinancira EU iz Kohezijskega sklada.

Source
STA
Preverite tudi
Close
Back to top button