SlovenijaGospodarstvo

Za predindustrijsko predelavo lesa štirje milijoni evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v zadnji številki uradnega lista objavilo javni razpis za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa, vreden štiri milijone evrov. Cilj je vzpostaviti nove obrate za predindustrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske dejavnosti opravljali še druge aktivnosti.

Ministrstvo je razpis objavilo v okviru programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2021, nepovratna sredstva pa se bo upravičencem zagotovilo iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in slovenskega proračuna. Vloge je mogoče oddati od 8. novembra do 17. januarja 2022 do 13.59.

Prijaviti se je mogoče individualno oziroma kolektivno. Od skupno štirih milijonov evrov bosta dva milijona evrov namenjena nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupinam nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, dva milijona evrov pa gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom posameznikom ter skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva.

Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za predindustrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, med katerimi na kmetijskem ministrstvu izpostavljajo sušenje lesa, impregnacijo lesa, predelavo lesnih ostankov, modernizacijo strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, ustvarjanje dodatnega vira dohodka na kmetijah, ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij na podeželju in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno-lesne verige.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button