SlovenijaGospodarstvo

Za KGZS sprememba zakona o davku na dodano vrednost nujna

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) obžaluje, da DZ noveli zakona o davku na dodano vrednost, ki je vključevala tudi poenostavitev delovanja sistema DDV za kmete, ni pokazal zelene luči. Izpostavljajo, da je sprememba zakonodaje nujna, za kar se bodo zavzemali še naprej.

“Z velikim obžalovanjem ugotavljamo, da DZ na julijski seji predloga novele zakona o davku na dodano vrednost ni ocenil kot primernega za nadaljnjo obravnavo. Tako se je odločilo 90 navzočih poslank in poslancev. Predlog je podprlo 45 poslancev, proti jih je bilo 45,” so spomnili na KGZS.

Kot so izpostavili, to “žal” pomeni, da v veljavi ostaja dosedanja ureditev, po kateri davčni organ po opravljenem izračunu katastrskega dohodka za preteklo leto, ki poleg katastrskega dohodka zajema tudi vse druge obdavčljive prihodke kmetije, kot so subvencije in državne pomoči, pozove kmetijo k identifikaciji za DDV po uradni dolžnosti v primeru, ko znesek preseže 7500 evrov.

“Pomeni, da mora kmetija začeti izdajati račune za vsako opravljeno storitev ali prodajo blaga, evidentirati prejete in izdane račune ter redno obračunavati in odvajati DDV. S tem prihaja do večje porabe časa, nastajajo dodatni stroški računovodskih storitev ter potrebe po arhiviranju dokumentacije za daljše obdobje,” je pojasnil predsednik zbornice Roman Žveglič.

Na KGZS se bodo po besedah njenega predsednika še naprej zavzemali za uveljavitev predlagane spremembe zakona o DDV. “Ta odpravlja prag za obvezni vstop kmetov v sistem DDV ter odpira možnost, da davčni zavezanci poračunajo del svojega vstopnega DDV skozi ukrep uveljavljanja pavšalnega nadomestila. Obenem ohranja možnost kmetov za prostovoljno vključitev v sistem DDV,” so Žvegliča še povzeli v sporočilu za javnost.

V navedeni sistem obveznega evidentiranja za DDV je doslej zajetih nekaj nad tisoč slovenskih kmetij, poleg tega se jih je okoli 2500 v sistem vključilo prostovoljno, na podlagi lastnega ekonomskega interesa. “Sedanji prag 7500 evrov, ki vključuje tudi prejemke iz naslova ukrepov skupne kmetijske politike, je po naši oceni prenizek,” je dejal vodja službe za ekonomiko kmetijstva na KGZS Martin Nose.

Vlada je predlog novele zakona o DDV pripravila z namenom prenosa določb dveh evropskih direktiv v slovenski pravni red, med drugim glede novih pravil pri e-trgovanju v EU, ki so začela veljati 1. julija. Predvidela je tudi nekatere poenostavitve in administrativne razbremenitve davčnih zavezancev in finančne uprave. Poleg ukinitve praga za obvezen vstop kmetov v sistem DDV je predlog med drugim vseboval tudi določbo, da se račun v papirni obliki izroči kupcu le na njegovo zahtevo.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button