Za DZS potrjen sporazum o finančnem prestrukturiranju

Okrožno sodišče v Ljubljani je potrdilo sporazum o finančnem prestrukturiranju založniške in trgovske družbe DZS. Ta je v postopku preventivnega prestrukturiranja na lasten predlog od konca oktobra, njim pa se strinjata tudi upnika York in Madison.

 

Kot je razvidno iz današnje objave na Ajpesu, sporazum o finančnem prestrukturiranju učinkuje za terjatve vseh upnikov, ki so soglašali s sklenitvijo sporazuma, za navadne finančne terjatve tistih upnikov dolžnika, ki niso soglašali s sklenitvijo sporazuma, in za zavarovane finančne terjatve tistih upnikov, ki niso soglašali s sklenitvijo sporazuma.

DZS je zahtevo za potrditev sporazuma o finančnem prestrukturiranju vložil 16. decembra. Dolžnik je predlogu priložil zahtevane listine, iz katerih izhaja, da so izpolnjeni pogoji za uveljavitev sporazuma o finančnem prestrukturiranju, zato ga je sodišče potrdilo, je pojasnilo.

DZS je predlog za začetek postopka preventivnega prestrukturiranja vložil konec oktobra in priložil soglasje upnika York Global Offshore BDH ter upnika Madison Debt Holdings, ki sta imetnika 81,82 odstotka vseh finančnih terjatev do predlagatelja, vključenih v osnovni seznam finančnih terjatev.

Družba DZS je v letošnjem prvem polletju vknjižila 9,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 21,6 odstotka manj kot v lanskem obdobju. Beležila je 1,5 milijona evrov čiste izgube, potem ko je v lanskem prvem polletju ta znašala 2,6 milijona evrov.

Na poslovanje je močno vplivala epidemija covida-19 in z njo povezano izobraževanje od doma. Prodaja je otežena zaradi zaprtja knjigarn in papirnic, podjetja pa delujejo v zmanjšanem obsegu.

Source
STA
Back to top button