Vlada v proračunu prerazporedila 111 milijonov evrov

Vlada je danes večinoma na podlagi protikoronske zakonodaje znotraj proračuna prerazporedila nekaj manj kot 111 milijonov evrov. S tem bo med drugim zagotovljeno financiranje podjetij, ki jih je prizadela epidemija, izplačilo dodatkov zaposlenim v javnem sektorju ter povrnitev nadomestila plač delavcem na čakanju.

Za povračilo kriznega dodatka, ki so ga delodajalci izplačali zaposlenim delavcem na podlagi sedmega protikoronskega zakona, je vlada Finančni upravi RS prerazporedila 60 milijonov evrov.

V finančni načrt ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je sklenila prerazporediti 30,6 milijona evrov. Od tega bo 30 milijonov evrov namenjenih kot jamstvo za bančne kredite za mikro, mala in srednje velika podjetja ter za zniževanje bančnih stroškov. S preostalimi sredstvi v višini 594.000 evrov bo poravnana upravljavska provizija za izvajanje finančnih produktov skladno s sedmim protikoronskim zakonom.

Na podlagi šestega protikoronskega zakona se bo prerazporedilo 13,2 milijona evrov, in sicer za financiranje dodatka v skladu s kolektivno pogodbo za javni sektor.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo v okviru svojega finančnega načrta prerazporedilo skupaj 6,8 milijona evrov. S tem se bo zagotovilo sredstva za pokrivanje izpada plačil varstva otrok v vrtcih, kadar so ti zaprti, oz. karantene, za izplačilo dodatkov zaposlenim za delo v rizičnih razmerah ter za pokrivanje izpada prihodkov v študentskih in dijaških domovih.

Source
STA
Back to top button