Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila več projektov ministrstva za obrambo in policije

Vlada je danes na sejah vladnih odborov v načrt razvojnih programov za naslednja tri leta uvrstila tri projekte iz pristojnosti ministrstva za obrambo v vrednosti več kot 52 milijonov evrov ter tri projekte s področja dela policije v vrednosti nekaj več kot 15 milijonov evrov, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Za projekt vzdrževanja infrastrukture ministrstva za obrambo, čigar namen je ohranjanje infrastrukturne podlage za delovanje in razvoj celotnega sistema obrambe ter zagotavljanje pogojev za delovanje in uresničevanja poslanstva in nalog slovenske vojske, je vlada namenila 42.395.846 evrov, so zapisali v sporočilu.

Ministrstvo bo 9.685.256 evrov lahko porabilo za upravljanje s stanovanjskim fondom ministrstva za obrambo, ki je povezan tudi s podporo zaposlenim in obsega različna nadomestila, ki jih delodajalec zagotavlja zaposlenim poleg plač. Primer takega nadomestila je tudi zagotavljanje oziroma pomoč pri zagotavljanju stanovanj. Za posodobitev kartografskih podlag pa je vlada namenila 690.000 evrov. S temi sredstvi bodo na ministrstvu zagotovili posodobljene kartografske podlage za potrebe akterjev kriznega upravljanja in vodenja na operativni ravni, nosilcev in upravljavcev kritične infrastrukture, za potrebe obrambe in notranjih zadev in drugih resorjev.

Kot so sporočili, se bodo projekti s področja dela policije, katerim je vlada skupaj namenila nekaj več kot 15 milijonov evrov, izvajali do konca leta 2029. Policija sicer že od leta 2007 za svoje boljše delovanje koristi sredstva iz evropskih skladov. Za učinkovit boj in preprečevanje kriminala na nacionalni ravni, za področje hude in organizirane kriminalitete zaradi geografskega položaja z izpostavljenostjo vplivom balkanske poti ter za področja gospodarske, ekološke, kibernetske in čezmejne kriminalitete pa bo policija iz Sklada za notranjo varnost lahko koristila 3.331.522,32 evra.

Policija bo iz sklada črpala tudi sredstva za vzdrževanje že obstoječih sistemov na področju zagotavljanja pogojev za izmenjavo informacij, najem potrebne programske opreme, usposabljanja z informacijskega področja ter organizacijo strokovnih srečanj in zaposlitve operaterjev teh sistemov. Temu je vlada namenila 5.237.766,75 evra. Kot so sporočili bodo sredstva namenjena tudi izboljšanju kapacitet za preiskovanje gospodarske kriminalitete in operativnih zmogljivosti enot za učinkovito odkrivanje in preiskovanje gospodarskih in finančnih kaznivih dejanj.

6.474.018,69 evra sredstev pa bo med drugim namenjenih izboljšavi in okrepitvi čezmejnega sodelovanja prek skupnih operacij v zvezi s terorizmom ter hudimi kaznivimi dejanji in organiziranim kriminalom s čezmejno razsežnostjo in povečanju števila operacij kazenskega pregona med državami članicami.

Back to top button