Vlada tudi o noveli zakona o gasilstvu in spremembah zakona o varstvu pred požarom

Vlada bo danes obravnavala predlog novele zakona o gasilstvu, predlog sprememb zakona o varstvu pred požarom in predlog zakona o izvajanju uredbe o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike. Na dnevnem redu sta tudi predloga resolucij o nacionalnem programu socialnega varstva in o nacionalnem programu visokega šolstva.

 

 

Temeljni cilj predloga novele zakona o gasilstvu je omogočiti nadaljnji razvoj gasilstva ter povečati usklajenost, racionalnost in učinkovitost izvajanja operativnih nalog gasilstva, so sporočili iz Ukoma.

Člani vlade bodo med drugim obravnavali tudi predlog sprememb zakona o varstvu pred požarom. S predlagano spremembo se bodo vzpostavili pogoji za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanj vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, katerih financiranje je bilo z zakonom o finančni razbremenitvi občin z občin preneseno na državo.

Vlada bo obravnavala predlog zakona o izvajanju evropske uredbe o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike. Glavni cilj zakona je zagotavljanje ponudbe storitev množičnega financiranja za podjetnike v obliki posojilnega ali naložbenega množičnega financiranja ter varovanje in zaščita vlagateljev, so navedli v Ukomu.

Na dnevnem redu sta tudi predloga dveh resolucij. Predlog resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 določa usmeritve za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva v navedenem obdobju. Predlog resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2030 pa predstavlja ključni strateški dokument za oblikovanje kakovostnih ciljev, meril, ukrepov in politik na področju slovenskega visokošolskega prostora do leta 2030.

Source
STA
Preverite tudi
Close
Back to top button