Vlada predlaga spremembe zakona o zdravstveni inšpekciji

Vlada predlaga poenotenje pogojev za imenovanje glavnega zdravstvenega inšpektorja z zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Tako so za črtanje določila zakona o zdravstveni inšpekciji, po katerem se na mesto glavnega zdravstvenega inšpektorja imenuje zdravnik-specialist preventivnih zdravstvenih dejavnosti, ki ima vsaj 11 let delovnih izkušenj.

Zakon o inšpekcijskem nadzoru določa pogoje za imenovanje na mesto inšpektorja, pri čemer se sklicuje na pogoje, določene v zakonu, ki ureja sistem javnih uslužbencev in predpise, ki urejajo notranjo organizacijo in sistemizacijo v organih državne uprave.

Medtem zakon o zdravstveni inšpekciji določa poseben pogoj za imenovanje glavnega inšpektorja, ki mora biti zdravnik.

S predlagano spremembo pa se usklajuje tudi ureditev oziroma imenovanje institucij, ki zagotavljata strokovno podporo pri izvajanju inšpekcijskega nadzora. Tako se nekdanji Inštitut za varovanje zdravja in območni zavodi za zdravstveno varstvo nadomeščajo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano.

Usklajuje se tudi denarna valuta, v kateri so predpisane globe, tako bodo predpisane v evrih.

Source
STA
Back to top button