Slovenija

Vlada načrtuje za 800 milijonov evrov višjo porabo

Ker epidemija še traja, bodo odhodki državnega proračuna letos za 800 milijonov evrov višji od tistih, ki jih je konec lanskega novembra določil DZ. Izjemne okoliščine, povezane z epidemijo covida-19, so se namreč v času od priprave sprememb proračuna za leto 2021 bistveno okrepile in poslabšale, pojasnjujejo na finančnem ministrstvu.

Najvišji dovoljeni odhodki državnega proračuna in tudi preostalih treh blagajn javnega financiranja so zapisani v odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država, ki ga je DZ potrdil novembra lani skupaj z državnim proračunom za letos in prihodnje leto.

Vlada namerava zdaj poslancem predlagati, naj dovoljeno mejo porabe v tem letu zvišajo. Za omejevanje negativnih vplivov epidemije covida-19 ter preprečevanje in obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 bodo potrebna dodatna sredstva, piše v predlogu sprememb odloka, objavljenega na spletnih straneh vlade.

Po potrditvi proračuna v DZ so bili namreč konec lanskega in v začetku letošnjega leta sprejeti še nekateri interventni zakoni kot protiukrepi za omilitev posledic za gospodarstvo in prebivalstvo. Njihov finančni učinek je okoli 1,5 milijarde evrov, kar je treba zagotoviti iz državnega proračuna v letu 2021. Teh sredstev v sprejetem proračunu za leto 2021 ni bilo mogoče načrtovati.

Finančno ministrstvo dopušča tudi možnost morebitnega sprejemanja dodatnih ukrepov v boju proti epidemiji covida-19. Zato predlaga zvišanje najvišjega obsega izdatkov državnega proračuna za 800 milijonov evrov na 14,32 milijarde evrov ter posledično primanjkljaja s 5,7 na 8,6 odstotka BDP.

Ker je DZ marca sprejel spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerimi se zvišuje najnižja pokojnina, naj bi DZ potrdil tudi zvišanje dovoljenega obsega odhodkov pokojninske blagajne, in sicer za 70 milijonov evrov na 6,25 milijarde evrov.

Posledično se bodo zvišali odhodki celotnih javnih financ in poglobil primanjkljaj, namreč s 6,6 na 8,6 odstotka BDP.

Najbolj se bodo povečali izdatki za subvencije kot pomoč podjetjem, v največji meri zaradi podaljševanja ukrepa čakanja na delo in delnega kritja fiksnih stroškov. Višji bodo tudi izdatki za socialna nadomestila in pomoči v denarju, kot tudi izplačila dodatkov k plačam v javnem sektorju. Povečali se bodo tudi raznovrstni tekoči transferji, tako na račun povračil kritja izpada prihodkov in nakupov zaščitne opreme, kot tudi na račun turističnih bonov, ki bodo porabljeni v letu 2021.

Ker država razpolaga s sredstvi na računih, se za namen financiranja navedenih ukrepov ne bo dodatno zadolžila, pač pa bo zgolj porabila del teh sredstev, še piše v predlogu sprememb odloka, ki ga namerava vlada poslati v DZ po nujnem postopku.

Source
STA
Back to top button