Slovenija

Vlada dopolnila načrt razvojnih programov Slovenske vojske

Vlada je danes sprejela sklep, s katerimi je v veljavni načrt razvojnih programov Slovenske vojske v obdobju 2022-2025 uvrstila več projektov, s katerimi želi med drugim izboljšati delovanje enot Slovenske vojske. Vsi projekti so načrtovani v sprejetem finančnem načrtu ministrstva za obrambo, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

 

 

Kot izhaja iz sporočila po dopisni seji vlade, je med projekte do leta 2025 uvrstila tudi zagotovitev sredstev za operativno delovanje Slovenske vojske (SV). Cilj je zagotavljati osnovno materialno opremljenosti enot SV z nadomeščanjem stare in iztrošene opreme ter s tem izboljšati varno delovno okolje, so zapisali.

Med projekti za prihodnja tri leta so tudi zamenjava poškodovanega in dotrajanega lesenega in kovinskega pohištvo v enotah SV, zamenjava iztrošene in pretečene opreme za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo ter zamenjava starih in iztrošenih motornih vozil vojaške policije.

Načrtujejo tudi nakup opreme za bivanje na terenu za enote in poveljstva SV za zagotavljanje premestljivosti ter delo v vseh terenskih in vremenskih pogojih ter rekonstrukcijo in opremljanje delavniških in garažnih prostorov v Vojašnici Petra Petriča v Kranju. V okviru projektov strelišč Crngrob in Mlake namerava investitor zagotoviti standardom ustrezne in varne pogoje za strelsko urjenje, kot tudi zmanjšati negativne vplive na okolje, so zapisali.

Med projekti do leta 2025 je tudi nakup novi šolskih letal in simulatorja, kar bo omogočilo usposabljanje pilotov za brezpilotno tehnologijo. Z nakupom bo nadomeščena zastarela oprema, ki je v zadnji fazi življenjskega cikla, cilj projekta pa je tudi pridobiti “zmožnost učinkovitega izvidovanja, opazovanja in nadzora iz zraka za potrebe SV in drugih organov v sestavi ministrstva za obrambo ter izvajanje nalog podpore drugih državnih organov,” so zapisali.

V okviru projekta za nadzor in poveljevanje v zračnem prostoru ASBE (ACCS Software Based Element) bo nabavljena oprema, urejena infrastruktura in izvedeno usposabljanje za zagotovitev zmogljivosti za implementacijo navedenega sistema. “Ta bo SV in s tem Republiki Sloveniji omogočal izpolnjevanje zahtev po suverenosti v zračnem prostoru ter povezljivost med enotami SV in z oboroženimi silami zračne obrambe sosednjih držav ter nemoteno delovanje sistema poveljevanja in kontrole znotraj sil Nata,” še sporočajo.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button