Vlada danes tudi o zvišanju neprofitnih najemnin

Vlada ima na dnevnem redu današnje seje predlog novele stanovanjskega zakona, ki predvideva prvo zvišanje neprofitnih najemnin po letu 2007. Hkrati naj bi se zvišale tudi subvencije. Vlada bo obravnavala tudi predlog zakona o katastru nepremičnin, ki bo združil sedanja zemljiški kataster in kataster stavb.

Po predlogu novele stanovanjskega zakona naj bi se vrednost točke, ki se uporablja za določitev vrednosti stanovanja, za katerega se zaračunava neprofitna najemnina, z obstoječih 2,63 evra zvišala na novo vrednost 3,50 evra postopno v treh letih.

Ob tem bi se subvencija najemnine zvišala na največ 85 odstotkov priznane neprofitne najemnine (sedaj 80 odstotkov), kar po navedbah ministrstva za okolje in prostor zagotavlja, da dvig neprofitne najemnine ne bo prizadel socialno najbolj ranljivih, ki so že sedaj upravičeni do polnega subvencioniranja najemnine.

Posledično bi se zvišala tudi priznana neprofitna najemnina pri izračunu subvencije k plačilu tržne najemnine.

Z namenom zagotovitve dodatnih sredstev za gradnjo stanovanj predlog novele zakona zvišuje dovoljene zadolževanje Stanovanjskega sklada RS in občinskih javnih stanovanjskih skladov. Da bi lastnike stanovanj razbremenili vseh poslov in tveganj, povezanih z oddajo njihovih nepremičnin, pa je predvidena vzpostavitev javne najemniške službe, ki bi imela vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca najemnih stanovanj.

Predlog zakona o katastru nepremičnin bo kot sistemski predpis urejal vodenje podatkov o nepremičninah, državni meji in prostorskih enotah v Sloveniji. Nadomestil bo sedanji zakon o evidentiranju nepremičnin. Osrednji cilj zakona je vzpostavitev enotne evidence o parcelah, stavbah in delih stavb v Sloveniji.

Source
STA
Back to top button