SlovenijaGospodarstvo

Vizjak napovedal nadaljevanje sanacije onesnažene Celjske kotline

 Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je v sklopu današnjega vladnega obiska savinjske regije med drugim ogledal zaključeno sanacijo ene od enot Vrtca Zarja v Celju. Kot je ob tem povedal, s tem nadaljujejo projekte za sanacijo onesnažene Celjske kotline. Med prioritetami je trenutno sanacija odlagališča Bukovžlak.

 

Vizjak je v zvezi z okoljskimi sanacijami celjskih vrtcev še dodal, da jih letos čakajo še dela v treh vrtcih in na enem igrišču. Z deli bodo predvidoma začeli že v prihodnjih dneh, končana naj bi bila letos in v prvih mesecih naslednjega leta. Zadnjih treh vrtcev se bodo lotili v letu 2022, tako da bo skupaj saniranih deset enot vrtcev in eno igrišče.

“To je kar velik zalogaj, skupaj vreden okoli tri milijone evrov. Je pa to seveda zgolj eden od ukrepov za sanacijo onesnažene Celjske kotline. Prizadevali si bomo seveda nadaljevati z vsemi s tem povezanimi projekti,” je dejal okoljski minister.

Med ostalimi sanacijskimi projekti je omenil sanacijo Bukovžlaka, odvoz zemljine iz časa gradnje železniške proge, za prihodnost pa jim ostaja še sanacija območja stare Cinkarne. V zvezi s slednjo trenutno potekajo investicije v pripravo dokumentacije, s celjsko občino pa bodo morali še opredeliti prihodnjo namembnost te velike površine, saj bodo temu prilagodili tudi način sanacije.

Glede odvoza zemljine po gradnji železniške proge je predstavnica ministrstva Bernarda Podlipnik povedala, da je že bilo izdano gradbeno dovoljenje za sanacijo območja, izbrani izvajalec pa je že začel s pripravljalnimi deli. Kot je spomnila, gre sicer za investicijo direkcije za infrastrukturo, saj so odpadki nastali pri rekonstrukciji železniške proge.

V zvezi s predlogom zakona o sanaciji Celjske kotline, ki ga je v DZ pred poletjem vložila poslanka Janja Sluga, je Vizjak dejal, da je poslanka, s katero je sicer v času, ko je še bila del koalicije, dobro sodeloval, po prestopu v opozicijo očitno občutila potrebo po vložitvi zakona.

“Verjetno gre bolj ali manj zgolj za politično potezo. Osebno menim, da zakon ni potreben. Mi bomo s sanacijo nadaljevali, ker menimo, da je okoljska bremena potrebno sanirati. Seveda bomo pa to počeli v skladu s proračunskimi zmožnostmi,” je še dejal okoljski minister in dodal, da je zaradi grozečih sankcij Evropske komisije trenutno prva prioriteta Bukovžlak.

Vizjak si je skupaj z direktorjem direkcije za vode Romanom Kramerjem popoldne ogledal izvedbo projekta zagotavljanja poplavne varnosti na porečju Savinje na območju Medloga v Celju. Poudaril je, da je celotno območje savinjske regije poplavno precej izpostavljeno, ob tem pa dodal, da je bilo v preteklosti zaradi parcialnega pristopa narejenih precej napak.

Poplavna varnost je kompleksen in celovit projekt, zato je treba na podlagi resnih hidroloških študij izdelati ustrezne ukrepe, vendar po njegovem mnenju podobno kot pri covidu, kjer je veliko razno raznih “strokovnjakov”, velja tudi za to področje. Večkrat mora v parlamentu pojasnjevati ustreznost načrtovanih ukrepov, je dejal, resna stroka pa po njegovem meni, da so ukrepi ustrezni in bodo obvarovali ljudi pred visokimi vodami.

Vizjak se je sicer zjutraj srečal še z županom Bistrice ob Sotli Franjom Debelakom, s katerim sta govorila o uvrstitvi izgradnje telovadnice in vrtca med strateške projekte, z županom Šmarja pri Jelšah Matijem Čakšem pa o gradnji kanalizacijskega sistema odvajanja in čiščenja fekalnih odpadnih voda za naselji Grobelno in Šentvid.

Regijski obisk je zaključil na sestanku z župani občin Žalec, Prebold, Celje in Braslovče, s katerimi je govoril o državnem lokacijskem načrtu poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button