Več kot 540 novih zaposlitev v domovih za starejše občane

15 milijonov evrov letno za vlaganje v domove za starejše občane

V skladu s PKP 4, ki je predvidel sredstva za dodatne kadre v javnih domovih za starejše občane, je bilo po podatkih za december sklenjenih 541 novih pogodb o zaposlitvi, 116 udeležencev pa se je vključilo v program javnih del.

Od konca avgusta do konca lanskega leta je bilo opravljenih 11.822 delovnih ur v okviru začasnega in občasnega dela, 186.874 delovnih ur pa so opravili študentje in dijaki, je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj odgovoril na pisno poslansko vprašanje Andreja Rajha iz SAB-a, ki je želel izvedeti več o prizadevanjih za boljše stanje v domovih za starejše občane.

Delo je začela tudi delovna skupina za kadrovske standarde in normative v sklopu domov za starejše občane in posebnih socialnovarstvenih zavodov, ki bo pripravila predlog za spremembo kadrovskega normativa.

Na področju investicij v infrastrukturo domov je Cigler Kralj omenil že zaključeni javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjen izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše, najpozneje do konca leta 2022 pa bo zagotovljenih skupno 29 novih enot.

V proračunu za leti 2021 in 2022 je zagotovljenih 15 milijonov evrov letno za vlaganje v domove za starejše občane, za izboljšanje bivalnega standarda v domovih pa bodo uporabili tudi sredstva iz REACT-EU.

Via
STA
Source
MMC
Back to top button