V veljavi novela zakona o varstvu okolja

Z današnjim dnem začenja veljati novela zakona o varstvu okolja, ki prinaša strožje zahteve glede izpustov iz naprav za sosežig, kot je cementarna Salonit Anhovo. Upravljavci naprav bodo morali monitoring emisij v zrak izvajati na vseh izpustih naprave, o rezultatih meritev pa pogosteje seznanjati pristojno ministrstvo in lokalno skupnost.

Novela, ki so jo v DZ septembra lani s podpisi volivcev vložile nevladne organizacije, med drugim določa, da bo vlada mejne vrednosti emisij za naprave za sosežig z namenom zmanjšanja znatnega tveganja za zdravje ljudi in za okolje določila tako strogo, kot so določene v zaključkih o najboljših razpoložljivih tehnologij (BAT) za naprave za sežig odpadkov, razen če zaključki o BAT za naprave za sosežig določajo strožje mejne vrednosti emisij. Upravljavci naprav za sosežig bodo morali uskladiti obratovanje naprav z okoljevarstvenim dovoljenjem v delu, ki se nanaša na omenjene strožje mejne vrednosti emisij, v štirih letih od njegove pravnomočnosti.

Novela, ki so jo poslanci soglasno s 68 glasovi za in nobenim proti potrdili na seji za začetku marca, prinaša tudi nove zahteve glede monitoringa, ki se bo po novem izvajal na vseh izpustih naprave, slednje pa bodo morali upravljavci naprav prvič izpolniti najpozneje v šestih mesecih od pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

Povzročitelj onesnaževanja bo moral polurne povprečne vrednosti in dnevne povprečne vrednosti emisij sproti objavljati na spletni strani in jih mesečno pošiljati pristojnemu ministrstvu in občini. O meritvah, ki jih bo pošiljal onesnaževalec, bo ministrstvo javnost obveščalo tudi na svoji spletni strani.

Predlagatelji zakona in poslanci koalicije so med obravnavo novele zakona v DZ poudarjali, da se z njeno potrditvijo odpravlja dolgoletna nepravična in diskriminatorna ureditev, ki je do sedaj veljala za sosežigalnice. Prepričani so, da prinaša dvig okoljskih standardov, kar bo pozitivno vplivalo predvsem na prebivalce, ki živijo v okolici takšnih obratov.

Vsebino zakona so na načelni ravni podprli tudi v opozicijskih strankah, hkrati pa opozarjali na pomembnost ohranjanja delovnih mest v Salonitu Anhovo in tehnološko izvedljivost določil novele.

Da bo sprejetje novele ogrozilo obstoj delovnih mest v cementarni, so poudarjali tudi nekateri zaposleni v Salonitu Anhovo in predstavniki lokalnih društev. Ti so nestrinjanje s spremembami zakonodaje izrazili tudi na več protestnih shodih v Ljubljani in Kanalu ob Soči.

V Salonitu Anhovo so ob potrditvi zakona napovedali, da bodo “za zaščito več kot 800 neposrednih in posrednih delovnih mest, poslovnih partnerjev ter svojih interesov” uporabili vsa sredstva. Že januarja pa so sporočili, da bodo v primeru potrditve zakona sprožili ustavno presojo, ter da pripravljajo tudi argumentacijo za postopek zadržanja zakona pred ustavnim sodiščem.

Back to top button