V sredo izredna seja DZ o noveli predloga o osnovni šoli

Kolegij predsednice DZ je danes sklenil, da bo DZ tretjo obravnavo predloga novele zakona o osnovni šoli opravil v sredo na izredni seji DZ. Ta se bo začela 15 minut po končani izredni seji DZ, na kateri bodo na zahtevo SDS obravnavali predlog priporočila vladi v zvezi s stanjem na področju boja proti korupciji.

Predlog novele zakona o osnovni šoli med drugim predvideva obvezni tuji jezik za prvošolce. Uvaja obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za tretješolce in določa, da je uspeh na NPZ v 9. razredu lahko eno od meril pri vpisu na srednje šole v primeru omejitev vpisa.

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje z novelo prenavljajo tudi koncept razširjenega programa v osnovnih šolah. Ministrstvo predlaga preoblikovanje dosedanjih vsebin razširjenega programa, kot so podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk, v nova vsebinska področja: gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje, kulturna in državljanska vzgoja ter učenje učenja.

Poleg tega prenavljajo izobraževanje učencev na domu. Učenci, ki se izobražujejo na domu, bi morali opravljati predmetne izpite iz enakega števila predmetov kot vrstniki v javnih oziroma zasebnih šolah. Če učenec, ki se izobražuje na domu, ne bo uspešen pri ocenjevanju znanja pri posameznih predmetih ob koncu šolskega leta, se bo moral v naslednjem izobraževati v javni ali zasebni osnovni šoli, še predvideva predlog.

Predlog novele ureja vključevanje učencev priseljencev v pouk. Predlaga postopno vključitev učencev priseljencev v začetni pouk slovenščine v okviru dopolnilnega izobraževanja, ki se lahko izvaja med obveznim programom. Poleg tega določa, da lahko učenci priseljenci, ki se prvič vključijo v osnovno šolo v drugem ocenjevalnem obdobju šolskega leta, neocenjeni iz posameznih predmetov napredujejo v naslednji razred.

Razprava na petkovi izredni seji DZ se je v drugi obravnavi sicer vrtela zlasti o smiselnosti sprememb na področju NPZ. Poslanci opozicijskih SDS in NSi so napovedali, da bodo glasovali proti predlogu novele, podporo pa je pričakovati iz vrst koalicijskih poslancev. Po tistem, ko so v petek sprejeli koalicijska dopolnila, jih tako čaka še končno glasovanje v okviru tretje obravnave predloga novele.

Back to top button