V skupnosti občin opozarjajo na molk države pri pozivih za dodatna sredstva občinam

V Skupnosti občine Slovenije (SOS) si želijo, da bi z ministrstvoma za finance in za javno pravo začeli pogovore o zagotovitvi dodatnih sredstev za občine, a se obe na njihove pozive do zdaj še nista odzvali. To je po današnjem regijskem posvetu SOS v Novem mestu povedal njen predsednik Vladimir Prebilič.

V SOS so do zdaj že večkrat opozorili, da inflacija, zviševanje plač v javnem sektorju ter povečani stroški energije občinske proračune bremenijo v večji meri, kot bodo dobili več sredstev s povišano povprečnino za leti 2024 in 2025. Zato želijo z vlado začeti pogovore o zagotovitvi dodatnega denarja. K pogovorom o tem so vlado nedavno pozvali tudi v Združenju občin Slovenije.

A po besedah Prebiliča odziva s strani vlade oz. pristojnih ministrstev kljub temu še ni. “Zato bomo na to znova in znova opozarjali. Želimo si, da bi z pogovori začeli vsaj v marcu, saj se zavedamo, da bodo dolgotrajni,” je dejal za medije.

Na današnjem regijskem posvetu SOS v Novem mestu so sicer poleg o potrebi po zagotovitvi dodatnih sredstev za občine znova govorili o nujnosti zvišanja plač županov, ki jih po besedah Prebiliča niso usklajevali že 13 let. “Zato je skrajni čas, da o tem z državo nekaj rečemo,” je dejal.

Opozorili so tudi, da je država v sanacijo po poplavah prerazporedila veliko denarja, ki bi bil sicer namenjen za projekte občin (šlo naj bi za 1,5 milijarde evrov), zaradi česar so občine, kjer poplav ni bilo, na nek način potisnjene na stran. “Pri tem ne gre za to, da občinam, ki so bile prizadete, ne bi privoščili denarja. Bojimo pa se, da ta denar ne bo porabljen, za kar obstajajo utemeljeni razlogi, povezani s hitrostjo izdaje gradbenih dovoljenj in umeščanja v prostor. Zato želimo, da vlada o vsem skupaj naredi res temeljit razmislek,” je dejal.

Regijsko srečanje je sicer gostil novomeški župan Gregor Macedoni. Ta ocenjuje, da je združevanje občin v SOS zelo pomembno, predvsem ko je potreben dialog z državo.

Tudi on podobno kot Prebilič opozarja, da je v občinah veliko potreb po vlaganjih, med drugim tudi v občinah regije Jugovzhodna Slovenija, v katero se uvršča Mestna občina Novo mesto.

Na srečanju je opozoril tudi na romsko problematiko in težave z nezakonitimi prehodi meje. Glede integracije romske skupnosti Macedoni opozarja, da bi jo bilo treba nujno izvajati s pomočjo države, posebej ker lahko služi tudi kot vzorec za integracijo drugih skupin, na primer delovnih migrantov. “Tu zato verjamemo, da bo morala država občinam jugovzhodne regije in Posavja bolj prisluhniti,” je dejal.

Back to top button