Slovenija

V Rojah predstavili del nove opreme za civilno zaščito

Ministrstvo za obrambo je danes v Državnem logističnem centru Roje predstavilo prenovljeno ter nekaj nove opreme, ki je namenjena enotam civilne zaščite. Namen predstavitve, na kateri je bil tudi minister Matej Tonin, je bil prikaz vseh ravni istovrstne opreme, katere nakup je predviden za odziv na podnebno pogojene nesreče.

 

Kot so sporočili z obrambnega ministrstva, so za izvedbo vsebin zaščite in reševanja na tem področju že podpisali sporazume o sodelovanju z 19 organizacijami, med katerimi so tiste s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, lokalne skupnosti, krovna združenja slovenskih občin, nosilci urejanja prostora in državne oziroma kritične infrastrukture.

S tem želijo zagotoviti hiter in koordiniran odziv, zmanjšati razsežnosti škode in posledic podnebno pogojenih nesreč ter hitrejši zaključek odziva. To nameravajo doseči z nakupom in vključitvijo ustrezne opreme, vozil in specializirane opreme ter se tako odzvati na posamezen tip podnebno pogojenih naravnih nesreč.

Kot so poudarili, je odziv sil zaščite in reševanja odvisen tudi od vzpostavitve infrastrukturnih in drugih pogojev za boljše spremljanje in koordiniran odziv na podnebno pogojene naravne in druge nesreče. To bodo dosegli z izgradnjo nacionalnega centra civilne zaščite, ki bo služil kot strateški center za spremljanje, načrtovanje in odzivanje ključnih struktur sistema zaščite in reševanja ter javnih reševalnih služb.

Center bo vključeval operativni del s spremljajočo infrastrukturo za odločevalce ter simulacijski center, ki bo služil usposabljanju za vodenje odziva, situacijski center za spremljanje situacije v državi in širše, center za spremljanje in koordinacijo logističnih operacij, center za obveščanje in spremljajoče prostore.

Zelena novogradnja bo svoje mesto dobila na degradiranem območju z izrazito strateško lego in čim manjšim posegom v okolje. Umeščeni bodo stari objekti v lasti ministrstva, pri čemer bodo nekatere objekte obnovili in preuredili za druge namene.

Kot so še poudarili na ministrstvu, bo imela vzpostavitev takega centra velik posredni učinek na proračun in gospodarstvo v smislu zagotavljanja koordiniranega odziva na podnebno pogojene nesreče, kar lahko bistveno omeji razsežnosti in posledice nesreče in omogoči nemoteno delovanje gospodarstva tudi med nesrečo ali njegov hiter ponovno zagon.

“Idejno zasnovo je treba zaključiti in jo pregledati ter uskladiti z vsemi organizacijami in njihovimi potrebami, sočasno pa jo začeti umeščati v občinski prostor Mestne občine Ljubljana,” je povedal državni sekretar na obrambnem ministrstvu Damijan Jaklin in dodal, da bi s tem prešli v fazo projektiranja.

Source
STA
Back to top button