V Premogovniku Velenje sami izdelali nov čelni transporter

V Premogovniku Velenje so sami razvili in izdelali čelni transporter, ki ga že montirajo na novem odkopu G4/C. Gre za napravo, po kateri odvažajo nakopani premog z odkopa oziroma “čela”. Kot so pojasnili v premogovniku, so s tem vse bližje cilju popolne neodvisnosti od zunanjih, predvsem tujih dobaviteljev opreme.

 

Za razvoj novega stroja so se odločili, ker je rudarska in druga oprema, ki jo uporabljajo pri pridobivanju premoga, zelo specifična in posledično na trgu ni veliko dobaviteljev. Zaradi globalnih teženj po opuščanju rabe fosilnih goriv ter s tem vse težje in dražje dobave tovrstne opreme so tako že pred leti šli v lasten inženirski razvoj in izdelavo opreme, ki jo potrebujejo v jami, so pojasnili za STA. Njihov cilj je čim višja samozadostnost in neodvisnost od tujih dobaviteljev.

Čelni transporter je poleg sekcij in kombajna, s katerim pridobivajo premog, sestavni del mehaniziranega širokočelnega odkopa, ki ga v velenjskem premogovniku uporabljajo že nekaj desetletij. Kot so pojasnili, upravljanje stroja ni zahtevno in ne potrebuje večjega števila zaposlenih. Z novo napravo ne bodo transportirali več premoga, saj gre zgolj za zamenjavo opreme, ki so jo doslej nabavljali pri zunanjih dobaviteljih. Njena kapaciteta je 1200 ton na uro.

Pri izdelavi čelnega transporterja in vzporedno tudi tehnične mape so sodelovali številni strokovnjaki s področja elektrotehnike, strojništva in rudarstva, zaposleni v različnih premogovniških službah in družbah. Pri izdelavi je kot podizvajalec sodelovala tudi družba Sipoteh, ki je v 100-odstotni lasti Premogovnika Velenje. Zaposleni so izdelali vso konstrukcijo in druge kovinske dele transporterja.

Kot je povedal generalni direktor Premogovnika Velenje Marko Mavec, tako nadaljujejo tradicijo razvoja lastne opreme za odkopavanje premoga, kar je že v 70. letih prejšnjega stoletja začela njihova takratna hčerinska družba ESO. Zadnja leta večino opreme, ki jo potrebujejo pri pridobivanju premoga, izdelujejo sami na podlagi dolgoletnih izkušenj in lastnega inženirskega znanja.

Source
STA
Back to top button