SlovenijaKultura

V Posavju krepitev turistične ponudbe na račun kulturne in naravne dediščine

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, je te dni potrdila partnerski projekt Ajdovske zgodbe iz Posavja, katerega nosilni partner je leskovški Zavod Svibna. Za ta skoraj 190.000 evrov vreden projekt bo omenjeni sklad prispeval nekaj manj kot 150.000 evrov evropske podpore.

Po podatkih Regionalne razvojne agencije Posavje bodo s podvigom, ki so ga krajše poimenovali Ajdi!, oblikovali nov integralni turistični izdelek, ki bo temeljil na posavski arheološki oz. kulturni in delno tudi naravni dediščini.

Povezal bo posavske arheološke in naravne znamenitosti, ki so kakorkoli povezane s poimenovanjem Ajdi, ajdovski in podobno. Med temi so Ajdovska jama pri Nemški vasi nad Krškim, Ajdovski gradec nad Sevnico oz. na Vranju, Ajdovska jama v Silovcu pri Sromljah, Ajdovski grob na Magolniku in še druge tovrstne zanimivosti.

Kot je znano v heritologiji in ljudskem izročilu, se sicer tovrstno poimenovanje nanaša na prebivalce, ki so jih ob svojem prihodu na današnje slovensko ozemlje srečavali slovanski predniki. Poimenovali so jih Ajdi, s pridevnikom ajdovski pa so običajno označevali vse sebi tuje in nerazumljive arhitekturne ter druge ostaline svojih predhodnikov.

Projekt sicer vsebinsko naslavlja različne okoljske izzive, hkrati pa bo povezoval, osveščal in krepil spoštovanje do narave ter kulturne dediščine.

Tako bodo denimo na znanem arheološkem najdišču Ajdovska jama pri Nemški vasi, katerega najdbe segajo še v obdobje mlajše kamene dobe oz. neolitika, skladno z naravovarstvenimi smernicami izvedli nujne ukrepe za ohranjanje narave. Na jamskem vhodu bodo namestili nova vrata, ki bodo omogočala ustrezen prelet v jami živeče kolonije netopirjev. V Ajdovski jami bodo še omejili osvetlitev, uredili varen dostop ter izdelali načrt njenega upravljanja.

Podvig je podprl tudi Zavod RS za varstvo narave. Projektni partnerji Zavoda Svibna iz Leskovca pri Krškem so sevniški Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Občina Krško, brežiški Posavski muzej in Gostinsko podjetje Sevnica.

Projekt nameravajo končati do konca oktobra prihodnje leto, je še sporočila Regionalna razvojna agencija Posavje iz Krškega, ki je tudi vodilni partner posavske lokalne akcijske skupine.

Source
sta.si
Back to top button