V mesecu varne rabe interneta o dobrem počutju

Poudarki zgodbe
  • Safe.si šole in druge organizacije, ki delajo z mladimi, vabi, da v mesecu varne rabe interneta same organizirajo svoj dogodek: učno ali razredno uro, tehniški ali kulturni dan, delavnico, debato, posvet, srečanje ali kakršnokoli drugo aktivnost, ki obravnava problematiko varne in odgovorne rabe interneta in mobilnih naprav. Na voljo so ustrezna gradiva, tudi za morebitno izvedbo aktivnosti na daljavo, če zaradi slabe epidemiološke slike pouk ne bo potekal v razredih.

Februar je mesec varne rabe interneta, namenjen aktivnostim za prijaznejši internet za vse, še posebej za najmlajše. Drugi torek v mesecu, 9. februarja, bodo številne države obeležile tudi dan varne rabe interneta, ki bo letos posvečen dobremu počutju pri uporabi interneta.

Letošnji dan varne rabe interneta, ki je osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet Insafe, je posvečen temi dobrega počutja pri uporabi interneta, je objavil Center za varnejši internet in točki osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav Safe.si, ki deluje v okviru ljubljanske fakultete za družbene vede.

“Tehnologija naj bi nam marsikaj olajšala, nam življenje izboljšala, ne pa da nas moti in odvrača od njega, slabša naše zdravje in nas oddaljuje od odnosov z bližnjimi,” pravijo.

Zato odpirajo vprašanje, kako tehnologije uporabljati na način, da pozitivno prispevajo k našemu splošnemu fizičnemu in psihičnemu dobremu počutju in zdravju. Vprašanje je tudi, kako lahko pri uporabi sami pazimo in skrbimo za svoje mentalno, fizično in emocionalno zdravje in tudi za dobrobit drugih, internet uporabljamo na način, ki je udoben, varen, nas zadovoljuje in izpolnjuje.

Kje je zame idealno ravnotežje med koristmi in slabimi vplivi, ki jih imam od uporabe tehnologije, ter ali je moč tehnologije uporabljati na človeku ter njegovemu zdravju in počutju prijazen način, da nam služi in nam pomaga pri doseganju lastnih ciljev, namesto da nas pri tem moti, prekinja in ovira ter slabša naše počutje in odnose, še sprašujejo.

Safe.si šole in druge organizacije, ki delajo z mladimi, vabi, da v mesecu varne rabe interneta same organizirajo svoj dogodek: učno ali razredno uro, tehniški ali kulturni dan, delavnico, debato, posvet, srečanje ali kakršnokoli drugo aktivnost, ki obravnava problematiko varne in odgovorne rabe interneta in mobilnih naprav. Na voljo so ustrezna gradiva, tudi za morebitno izvedbo aktivnosti na daljavo, če zaradi slabe epidemiološke slike pouk ne bo potekal v razredih.

Na dan varne rabe interneta Safe.si pripravlja spletno interaktivno predstavo za učenke in učence 2. in 3. triletja osnovne šole Dobro počutje in internet. Improvizatorji IGLU Teatra bodo aktualne teme zdravih odnosov na internetu, vpliva interneta na samopodobo mladih, iskanje zanesljivih informacij o zdravju na internetu ter pomembnosti uravnotežene rabe naprav z ekrani učencem predstavili na zabaven, inovativen in sproščen način. Spletno predstavo si bo mogoče ogledati v živo prek platforme Youtube.

Dan varne rabe interneta je Insafe prvič obeležila leta 2004, odtlej pa je prerasel evropske meje in ga sedaj obeležujejo v okoli 170 državah po svetu. Od leta 2005 v mreži sodeluje tudi Safe.si.

Source
STA
Back to top button