AktualnoSlovenija

V LMŠ z novim programom za normalizacijo in razvojni preboj Slovenije

Na programskem kongresu LMŠ je okoli 300 delegatov potrdilo program stranke z naslovom Normalizacija. Rešitve. Razvoj. “Rešitve za razvoj Slovenije” so strnili v 12 krovnih točk, s katerimi program postavlja trdne temelje za normalizacijo in razvojni preboj, s ciljem zgraditi moderno in dobro delujočo ter prebivalcem prijazno državo, so navedli.

 

 

S programom, ki ga je v zadnjem letu sestavljalo 247 članov v 17 programskih odborih, bodo v stranki tako naslavljali 78 izzivov, ki Slovenijo čakajo v prihodnosti, zanje pa program, ki sta ga 15. novembra že potrdila izvršni odbor in svet stranke, predlaga 373 rešitev.

Kot so zapisali v programu, je poglavitni cilj stranke “razvojni preboj Slovenije, ki bo temeljil na vlaganjih v znanost in prizadevanjih za gospodarstvo z visoko vrednostjo, kajti samo to bo ljudem prineslo blaginjo”. Ob tem še v stranki poudarjajo, da se mora politika začeti ukvarjati z dobrim upravljanjem države, stroki pa prepustiti, da “v sodelovanju s politiko išče in najde prave načine soočanja s kompleksno prihodnostjo”.

Med drugim se v programu zavzemajo za boljše življenje vseh generacij, ob tem pa napovedujejo reševanje stanovanjske problematike za mlade, da bo “lastno stanovanje realna možnost in ne privilegij”. V ta namen bodo ustanovili stanovanjske zadruge, vzpostavili javno najemniško službo in povečali fonde javnih najemnih stanovanj. Ob tem obljubljajo še možnost pridobitve prvega lastniškega stanovanja z odplačilom najemnine.

Nov steber socialne države bi po programu stranke postal sistem dolgotrajne oskrbe s stabilnimi finančnimi viri. Kot enega pomembnejših ciljev v LMŠ navajajo tudi krepitev vsem dostopnega in kakovostnega javnega zdravstva, s katerim bodo po napovedih odpravili posledice, ki jih je na zdravstvenem sistemu pustila epidemija covida-19. Kot napovedujejo, bodo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter uvedli plačevanje zdravstvenih storitev po realizaciji in ne po pogodbenem planu ter zahtevali optimalni izkoristek vseh razpoložljivih materialnih in človeških virov za “najhitrejšo možno odpravo nedopustnih čakalnih vrst”.

V stranki napovedujejo še zvišanje neto plač vsem zaposlenim z davčno razbremenitvijo, kot so razbremenili regres oz. 13. plačo, pa bodo razbremenili tudi 14. plačo oziroma božičnico. Prebivalce bodo hkrati spodbujali k prostovoljni aktivaciji bančnih depozitov z izdajo namenskih državnih obveznic z zajamčenim donosom za graditev stanovanj za mlade, energetskih objektov in infrastrukture.

S povečanjem javnih vlaganj v znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost bodo v LMŠ krepili znanje in razvoj, do leta 2026 pa v ta namen zagotovili dodatnih 100 milijonov evrov letno. Ob tem program predvideva tudi vzpostavitev novega ministrstva za znanost, digitalno preobrazbo, razvoj in visoko šolstvo, ministru oz. ministrici, ki bi prevzel vodenje tega resorja, pa bi hkrati pripadlo tudi mesto podpredsednika vlade.

Kot enega izmed ključnih izzivov v LMŠ navajajo še spopadanje s podnebnimi spremembami, tudi z ustanovitvijo neodvisnega sveta za podnebno krizo.

Za stranko bo ključno še zagotavljanje stabilnih, zdravih in dolgoročno uravnoteženih javnih financ, je ob predstavitvi programa stranke poudaril Igor Peček.

Kot pomembno ocenjujejo tudi ustvarjanje stimulativnega, predvidljivega, stabilnega in mednarodno konkurenčnega poslovnega okolja brez nepotrebnih birokratskih ovir. Po napovedih stranke pa se bodo zavzemali tudi za vzpostavitev dialoga na Ekonomsko-poslovnem svetu.

Kot je ob predstavitvi programa poudaril član programskega odbora Vojmir Urlep, je treba govoriti o gospodarski rasti, ki pomeni tako razvojni preboj kot tudi zagotavljanje sredstev za pokrivanje družbenih potreb. Zato so po njegovih besedah ključne tri usmeritve, in sicer zeleni prehod, poviševanje dodane vrednosti in digitalna preobrazba.

Vztrajajo pri spremembi sistema parlamentarnih volitev z uvedbo neobveznega relativnega prednostnega glasu na ravni volilnih enot. Zavzemajo pa se tudi za strokovno in neodvisno sodstvo in medije, vzdrževanje dialoga s strokovno javnostjo in predstavniki civilne družbe, so še poudarili v predstavitvah programa, ki so ga nato z večinsko podporo tudi potrdili.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button