SlovenijaGospodarstvo

V 2TDK zavrnili ocene civilnih nadzornikov o poteku projekta drugi tir

Družba 2TDK se ne strinja z oceno projektnega sveta za civilni nadzor drugega tira, da projekt med Divačo in Koprom ne poteka optimalno, da posamezne odločitve niso sprejete transparentno, da se povečujejo zamude in da drugi tir do leta 2025 ne bo zgrajen. “Takšna ocena je podana pavšalno brez konkretnih utemeljitev,” so poudarili v odzivu.

“Po trenutno veljavnih terminskih načrtih in po veljavnem investicijskem programu je do konca leta 2025 predvideno dokončanje del, v drugi polovici leta 2026 pa bo proga predana v uporabo,” so pojasnili na 2TDK. Menijo, da je rok možno doseči, ogrožajo pa ga predvsem dolgi postopki javnega naročanja, saj ti trajajo dlje od običajnega in dlje od primerljivih postopkov v drugih državah, delno pa tudi zamiki zaradi situacije ob epidemiji covida-19.

Projektni svet za civilni nadzor drugega tira po mnenju 2TDK pri opazkah ne upošteva dejstva, da do zamikov vmesnih rokov prihaja predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov javnega naročanja in številnih revizijskih zahtevkov. “Prav tako ne predlaga konkretnih ukrepov za hitrejši potek teh postopkov, s čimer bi kot ‘nadzorni organ civilne družbe’ lahko pripomogel k hitrejši izvedbi projekta drugi tir, s tem pa tudi k hitrejši izvedbi drugih infrastrukturnih projektov v državi,” so dodali v odzivu na četrtkovo novinarsko konferenco članov sveta.

Opozorili so tudi, da terminskih načrtov za izvedbo drugega tira, za katere je odgovorna družba 2TDK, ne gre enačiti z načrtovanjem dvotirnosti načrtovane železniške proge Divača-Koper, kar se pogosto prepleta v sporočilih različnih deležnikov, tudi projektnega sveta.

“Popolnoma pa zavračamo trditve podpredsednika sveta Emila Milana Pintarja, ki je prepričan, da stanje postaja alarmantno in govori o napakah v investicijskem programu. Tudi ti oceni sta podani pavšalno in brez konkretnih argumentov,” izpostavljajo v 2TDK.

Kot so pojasnili, je bil investicijski program potrjen na vseh organih družbe 2TDK, potrdila ga je vlada, na podlagi investicijskega programa je Evropska komisija potrdila dodelitev nepovratnih sredstev za projekt. “Poudarjamo, da je bil investicijski program pripravljen skladno z evropskimi smernicami in veljavno zakonodajo,” so zapisali.

Med drugim so se odzvali tudi na Pintarjeve navedbe, da je za znižanje profilov predorov zaslužen projektni svet. To je bilo, kot so zapisali, narejeno na predlog 2TDK, z znižanjem profilov predorov pa je 2TDK znižal vrednost projekta in povišal interno stopnjo donosnosti projekta. “S tem smo zagotovili sofinanciranje projekta s strani evropskih partnerjev,” so še pojasnili.

Prav tako so zavrnili Pintarjeve trditve o “podvojenosti” stroškov vodenja in nadzora projekta. “Večina primerljivih infrastrukturnih projektov se izvaja le v obdobju svetlega dela dneva. Izvajanje del pri gradnji predorov se bo vršilo 24 ur na dan vse dni v letu in to na 27 kilometrih trase, za kar bo potrebno večje število nadzornikov in nadzornih ekip,” so pojasnili.

Glede gospodarjenja z izkopanim materialom pa je po pojasnilih 2TDK v obstoječem investicijskem programu navedena rešitev, ki je bila veljavna v času sprejetja investicijskega programa januarja 2019, ko se je že začelo z iskanjem rešitev za racionalizacijo odlaganja izkopanega materiala. “2TDK že dve leti intenzivno izvaja aktivnosti v zvezi z optimizacijo ravnanja z viški materiala, ki nastanejo pri gradnji predorov. Trditev, da ‘se celoten izkopani material tretira kot ničvreden’ ne drži, saj se bo velik del izkopanega materiala ponovno uporabil za betone, nasipe in zasipe,” poudarjajo na 2TDK.

O opozarjanju o odpravi “napak” v novem investicijskem programu pa v 2TDK odgovarjajo, da so bili člani projektnega sveta lani povabljeni k sodelovanju pri njegovi novelaciji, a je svet sprejel sklep, da v delovni skupini, ki pripravlja spremembo investicijski načrt ne more sodelovati zaradi konflikta interesa.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button