V 2021 potrebno zadolževanje v višini 5,67 milijarde evrov

Za izvrševanje državnega proračuna v 2021 je potrebna zadolžitev v višini 5,67 milijarde evrov, predvideva program financiranja proračuna, ki ga je v sredo sprejela vlada. V primeru te zadolžitve bi dolg državnega proračuna narasel na 36,62 milijarde evrov oz. predvidoma 75 odstotkov BDP.

Glede na sprejeti državni proračun za leto 2021, ki izkazuje primanjkljaj glede na proračunske prihodke in odhodke oz. bilanco A v višini 2,75 milijarde evrov in ob tem še primanjkljaj bilance B proračuna (finančne terjatve in naložbe) v višini okoli 510 milijonov evrov, ter ob upoštevanju potrebnega financiranja zapadlih glavnic v letu 2021 v višini približno 3,73 milijarde evrov in zmanjšanja sredstev na računu financiranja v višini okoli 255 milijonov evrov znaša potrebno financiranje za izvrševanje državnega proračuna v 2021 približno 6,73 milijarde evrov.

Ta znesek se zniža za 1,06 milijarde evrov iz predfinanciranja, izvedenega z letošnjo zadolžitvijo, in iz kupnine od prodaje kapitalskih naložb. Tako znaša končni znesek financiranja v 2021 za izvrševanje državnega proračuna 5,67 milijarde evrov.

Ob predpostavki izvedbe financiranja v omenjeni višini bi ocenjeni dolg državnega proračuna konec 2021 dosegel okoli 36,62 milijarde evrov, kar bi bilo 75 odstotkov BDP.

Poleg financiranja izvrševanja državnega proračuna za 2021 je dovoljeno tudi predčasno financiranje dela proračunskih potreb naslednjega dveletnega obdobja. Dejanski obseg izvršitve predfinanciranja je odvisen tudi od razmer na finančnih trgih v letu 2021 in ocene teh razmer v letu 2022, so v sporočilu po vladni seji zapisali na ministrstvu za finance.

Kot primarni instrument financiranja potreb državnega proračuna je predvideno zadolževanje z izdajo državnih obveznic in zakladnih menic, možni pa so tudi drugi instrumenti zadolževanja, so še zapisali na ministrstvu.

Source
STA
Back to top button