SlovenijaGospodarstvo

Upravno sodišče v primeru tržne manipulacije pritrdilo ATVP

Upravno sodišče je zavrnilo tožbo avstrijske družbe Ring International zoper odločbo, ki jo je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) omenjeni družbi izdala v postopku nadzora zaradi kršitve prepovedi tržne manipulacije. S tem je odločba postala pravnomočna, so sporočili iz agencije.

Sodba upravnega sodišča po mnenju AVTP potrjuje pravilnost njihove nadzorne prakse glede ugotavljanja in sankcioniranja manipulacij s cenami delnic na slovenskem kapitalskem trgu.

ATVP je v okviru postopka nadzora, ki ga je začela leta 2018, pregledala trgovanje avstrijske družbe Ring International z delnicami Cinkarne Celje s tržno oznako CICG in se, kot so pojasnili, pri tem osredotočila na posle Ringa v obdobju pred objavo prevzemne namere za pridobitev delnic Cinkarne.

“ATVP je ugotovila, da je Ring International pred objavo prevzemne namere sklenil več prodajnih naročil in poslov, sklenjenih na njihovi podlagi, s katerimi je ustvaril dominanto pozicijo na trgu in tako pomembno vplival na tečaj delnice CICG. Ring je že v obdobju, ko je delnice CICG prodajal, organiziral prevzem družbe Cinkarne Celje, torej je delnice CICG prodajal, čeprav je vedel, da jih bo moral v postopku prevzema kupiti po višji ceni,” so pojasnili.

V prevzemni nameri, ki jo je družba v 100-odstotni lasti Ringa objavila junija 2018, je bila predvidena višja prevzemna cena od tiste, po kateri je Ring delnice prodajal, kar po pojasnilih AVTP pomeni, da bi Ring s prevzemom realiziral izgubo. Vendar pa bi bila zaradi nižje tržne cene delnice CICG, ki so jo je povzročile prodaje Ringa, nižja tudi prevzemna cena delnice Cinkarne. “To pa bi močno zmanjšalo obseg sredstev, ki bi jih moral Ring zagotoviti v postopku prevzema,” so dodali.

Če bi Ring deloval v skladu z namero prevzema Cinkarne Celje, bi delnice kupoval in ne prodajal. Tako bi bila, če bi Ring sledil svojim pravim interesom, tržna cena delnic višja.

“Tržna manipulacija je poleg trgovanja na podlagi notranjih informacij najhujša kršitev na kapitalskem trgu, saj predstavlja grob poseg v proces oblikovanja cene delnic glede na povpraševanje in ponudbo na trgu,” so izpostavili na agenciji.

ATVP je zoper družbo izdala odredbo, s katero ji je prepovedala ponovitev kršitve prepovedi tržne manipulacije. Hkrati je agencija zoper družbo Ring podala ovadbo na pristojno državno tožilstvo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe trga finančnih instrumentov.

Source
STA
Back to top button