SlovenijaGospodarstvo

Uprava še ni pristopila k izdelavi ocene škode po letošnji pozebi

Uprava RS za zaščito in reševanje, ki je pristojna za izdelavo predhodne in končne ocena škode po letošnji pozebi, k izdelavi predhodne ocene še ni pristopila, saj še čaka na ustrezni sklep vlade. Predhodno izračunana ocena škode je podlaga za pripravo interventnega zakona, ki ga medtem na kmetijskem ministrstvu že pripravljajo.

Konec marca je pozeba prizadela del Primorske, nato pa v prvih dneh aprila vso Slovenijo. Mrzla jutra so se vrstila in prizadela pridelovalce sadja in tudi zelenjave po vsej državi. Ponekod so 7. aprila namerili najnižje jutranje temperature v zadnji zimi, marsikje pa je bilo to tudi najhladnejše aprilsko jutro zadnjih 70, ponekod tudi več kot 100 let.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 9. aprila na Upravo RS za zaščito in reševanje poslalo pobudo za sprejem sklepa, na podlagi katerega bi uprava izvedla predhodno oceno škode, ki je zaradi spomladanske pozebe nastala na tekoči kmetijski proizvodnji.

Na podlagi pobude ministrstva je nato uprava predlog posredovala v vladno proceduro, a na ustrezni sklep vlade še čaka. Predvidoma naj bi ga vlada obravnavala prihodnji teden. Ko bo sklep sprejet, ima uprava 60 dni časa za izdelavo predhodne ocene škode zaradi posledic letošnje pozebe, so za STA pojasnili na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Ko bo predhodna ocena škode izdelana, bodo znani tudi podatki o tem, katera območja in katere kmetijske kulture je pozeba najbolj prizadela. V tem trenutku je na podlagi podatkov javne službe kmetijskega svetovanja znano, da so bile prizadete vse sadne vrste in zgodnje sorte vinske trte na območju celotne Slovenije, so v zvezi s tem za STA pojasnili na kmetijskem ministrstvu.

Tam bodo lahko na podlagi predhodno izračunane ocene škode pripravili interventni zakon, ki bo dal podlago za končno oceno škode. Končna ocena škode se v skladu z uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode izdela pred spravilom oziroma najkasneje v enem mesecu po spravilu pridelka.

“Sprejem interventnega zakona se predvideva še pred letošnjim poletjem,” so v pisnih pojasnili navedli na kmetijskem ministrstvu, kjer za zdaj podrobnejšega podatka o tem, kateri ukrepi se bodo izvajali v okviru interventnega zakona, še ne morejo napovedati.

So pa zapisali, da trenutno ministrstvo pripravlja interventni zakon, na podlagi katerega bodo kmetije predvidoma lahko uveljavljali ukrepe, povezane z zmanjšanjem ali odpisom prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, možni so tudi delni ali celotni odpis zakupnin pri republiškem skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, nakup grozdja z drugih vinorodnih območij za fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki, ter nakup sadja z drugih kmetij za kmetije, ki opravljajo dopolnilno dejavnost predelave sadja.

Med možnostmi na ministrstvu omenjajo tudi znižanje ali odpis obveznosti za vzdrževanje namakalnega sistema Vogršček za tiste kmetije, ki zaradi sanacijskih del niso mogle izvajati oroševanja nasadov za obrambo pred pozebo, pomoč najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v sadjarstvu in vinogradništvu, pa tudi možnost subvencioniranja obrestne mere za posojila Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

Ena od oblik pomoči, ki je na voljo prizadetim kmetom, so tudi javni razpisi za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naložb, ki so namenjene prilagoditvam kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Naslednji javni razpis bo predvidoma objavljen junija letos.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button