SlovenijaKultura

Uporabniki mariborske Pekarne proti selitvi v Melje

Uporabniki mariborskega alternativnega kulturnega centra Pekarna so na zasedanju prejšnji teden soglašali, da ne bodo pristali na selitev na območje nekdanje tovarne MTT v Melju. Poudarili so, da gre v njihovem primeru za samoniklo prizorišče, ki ga ni mogoče preseliti drugam, saj se je na trenutni lokaciji ustalilo in razvilo z razlogom.

Selitev je predlagala mariborska občina, saj naj bi nameravala trenutno lokacijo Kulturnega centra (KC) Pekarna nameniti širitvi medicinske fakultete in kliničnega centra.

Plenum uporabnikov KC Pekarna, ki je najvišji organ upravljanja tega centra, je na zasedanju v petek razpravljal o tem predlogu in soglasno sprejel sklep, da ne pristajajo na selitev na drugo lokacijo.

“Kljub zatrjevanju predstavnikov Mestne občine Maribor, da bo ‘morebitna’ prihodnja selitev potekala v dialogu in konsenzu z uporabniki KC Pekarna, nam izkušnje s preteklimi vodstvi občine in aktivnostmi trenutnega vodstva pričajo o nasprotnem,” je v današnjem sporočilu za javnost zapisal programski svet KC Pekarna.

Obnova stavb nekdanje MTT in vzpostavitev nove lokacije za nekomercialno kulturo v Mariboru se jim sicer zdi zelo dobra ideja, a uporabniki Pekarne ne morejo tja. “Potrebno se je zavedati, da KC Pekarna ni zgolj prostor za kulturne vsebine, ki jih obiskovalci konzumirajo enkrat na mesec, ampak samoniklo prizorišče, ki ga ne moremo preseliti drugam, saj se je na trenutni lokaciji ustalilo in razvilo z razlogom. Gre za bogat in kompleksen preplet kulturnih, mladinskih, družbenih, socialnih in športnih vsebin, ki je globoko vpet v sosesko, kjer se nahaja,” so navedli.

Selitev v Melje bi po njihovem prepričanju pomenila “ukinitev” KC Pekarne, s tem pa bi se mesto odreklo skupnosti in vsebinam, ki tvorijo njegovo identiteto.

“Z ukinitvijo KC Pekarne mesto zanika mnoge kulturne in umetniške dosežke na področju glasbene, vizualne, avdiovizualne in uprizoritvene umetnosti, ki tukaj nastajajo v sodelovanju med lokalnimi in mednarodnimi umetniki. Z ukinitvijo KC Pekarne zanika prizadevanja mnogih mladinskih delavk in delavcev, ki spodbujajo mlade in skupaj z njimi uresničujejo ideje in sanje. Z ukinitvijo KC Pekarne se odreka zgodovini političnega aktivizma, ki v mesto prinaša kritično misel in prakso. Z ukinitvijo KC Pekarne se odreka tudi športnim uspehom, ki nastajajo zaradi športnih društev, ki imajo tukaj domicil. Konec koncev z ukinitvijo KC Pekarne sporoča, da v mestu za omenjene vsebine ni prostora in da nas v bistvu zanimajo samo vsebine in nepremičnine, ki prinašajo profit,” je še izpostavil programski svet.

Ob tem je opozoril, da se mesto ne more spreminjati v skladu z vsakokratno občinsko garnituro. Spomnil je tudi na zaveze prejšnjih vodstev občine, da se KC Pekarna ne bo selila na drugo lokacijo, da se bodo v njej zaključila investicijsko-vzdrževalna dela in da bo v vseh stavbah stopil v rabo upravljalski model KC Pekarne, ki so ga uporabniki Pekarne pripravili leta 2009 in ga je mestni svet potrdil leta 2010.

KC Pekarna predstavlja kompleks objektov ob robu Magdalenskega parka, ki jih je za potrebe peke kruha za vojašnice na robu mesta na prelomu iz 19. v 20. stoletje zgradila avstro-ogrska vojska. V prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja se je tja umestila alternativna kultura in še danes je območje neinstitucionalen javni prostor, ki nudi prizorišča in produkcijske prostore manj uveljavljenim, drugačnim in neinstitucionaliziranim umetniškim, kulturnim in družbenim praksam.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button