Univerza v Mariboru krepi raziskovalne zmogljivosti

Senat Univerze v Mariboru je danes podal soglasje k programu dela univerze za leto 2022. Pri predstavitvi tega programa je rektor Zdravko Kačič med drugim izpostavil krepitev zmogljivosti raziskovalnih dosežkov s projektoma RIUM in RIUM2. Načrtujejo tudi nove študijske smeri, kar bi prineslo nove zaposlitve, so po seji sporočili z rektorata.

 

 

Projekta RIUM – Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur omogočata univerzi nakup sodobne raziskovalne infrastrukture. V okviru projekta INNOVUM pa med drugim snujejo mrežo raziskovalnih centrov s povezovanjem raziskovalne sfere in lokalnega gospodarstva, s čimer želijo prav tako spodbuditi raziskovalni in inovacijski razvoj vzhodne polovice Slovenije.

Senat univerze je danes med drugim tudi potrdil akcijski načrt kadrovske strategije za raziskovalce v obdobju 2022-2025 in se seznanil z uresničevanjem akcijskih načrtov za odpravljanje ovir za študente invalide.

Zaradi povečanih odsotnosti zaradi bolezni ali karanten je senat univerze dal soglasje, da se med letnim semestrom študijskega leta 2021/2022 razpišejo tudi dodatni izpitni roki. Če je mogoče, se sicer lahko dodatni izpitni roki razpišejo že znotraj zimskega izpitnega obdobja.

Prav tako je senat dal predhodno soglasje k pripravi vloge za akreditacijo novega študijskega programa prve stopnje Omrežja in podatki v naravoslovju in matematiki na fakulteti za naravoslovje in matematiko.

Senat je dal soglasje tudi za razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/2023 in ga bo posredoval vladi. Razpisano je 3686 vpisnih mest na magistrskem študiju in 451 na doktorskem študiju.

Fakulteta za turizem ima v razpisu nov podiplomski program Sodobne turistične študije.

Source
STA
Back to top button