Univerza v Ljubljani bo v prihodnjih projektih preverjala izraelske ustanove

Univerza v Ljubljani (UL) bo v prihodnje ob prijavah mednarodnih projektov, v katerih bi sodelovale izraelske ustanove, preverila morebitno povezanost z vojaškimi strukturami ali podporo nasilju, je sklenil senat UL, ki zaenkrat ohranja sodelovanje v obstoječih raziskovalnih projektih v okviru programa Obzorje Evropa.

Senat UL je od ponedeljka na dopisni seji obravnaval več zahtev, ki so jih nanje na protestih v podporo Palestini naslovili študenti in se med drugim nanašajo na prekinitev sodelovanja z izraelskimi ustanovami, na čelu s tistimi, ki imajo povezave z orožarsko industrijo.

Univerza je nedavno že sporočila, da na krovni ravni nima sklenjenega nobenega mednarodnega medinstitucionalnega sporazuma z izraelskimi institucijami. Sodelujejo pa z njimi članice UL v okviru programov Erasmus+ – tu je članica konzorcija tudi izraelska Univerza Bar Ilan – ter v dveh projektih programa Obzorje Evropa, ki ga financira Evropska komisija.

Glede na sklep senata Univerza v Ljubljani ohranja sodelovanje v obstoječih mednarodnih raziskovalnih projektih v okviru programa Obzorje Evropa, dokler se uresničujejo cilji spodbujanja inovacij, izobraževanja, mednarodnega sodelovanja in razumevanja globalnih problemov, ki da so ključnega pomena za bolj miren in povezan svet.

So pa sklenili, da bodo pri morebitnih prijavah novih mednarodnih projektov “do nadaljnjega pred vstopom v konzorcij, v katerem bi sodelovala izraelska ustanova (kot tudi v primerih ustanov iz držav, ki izvajajo agresijo na tujih ozemljih ali kršijo človekove pravice v lastnih državah), preverili takšno prijavo projekta v luči morebitne povezanosti z vojaškimi strukturami ali zaznane podpore nasilju” in k takšnemu projektu ne bodo pristopili.

Senat UL je še obsodil “vse kršitve mednarodnega prava, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic, na območju Izraela ter še posebej v Gazi in na drugih okupiranih palestinskih ozemljih”.

Kot zavržno so označili vsakršno usmerjanje nediskriminatornih vojaških napadov na cilje, ki povzročajo škodo in žrtve med civilisti, še posebej otroki, ter uničevanje civilne infrastrukture. Zavzeli so se za polno spoštovanje vseh mednarodnopravnih obveznosti vpletenih strani, vključno s prizadevanji za takojšnjo prekinitev sovražnosti in dogovor o trajnem miru.

Glede pomoči palestinskim študentom poudarjajo, da UL “že nudi in bo nudila vso potrebno pomoč, v okviru svojih zmožnosti, vsem študentom, kolegicam in kolegom s palestinskih zasedenih ozemelj, ki študirajo ali bi želeli študirati na Univerzi v Ljubljani”. Vlado so pozvali k vzpostavitvi štipendijskega sklada zanje.

Podprli so še miroljubne proteste akademske skupnosti po celem svetu in obsodili njihovo neupravičeno omejevanje.

Back to top button