Svet pokojninskega zavoda o pobiranju prispevkov za pokojninsko zavarovanje

Svet pokojninskega zavoda se bo danes seznanil s poročilom finančne uprave o pobiranju prispevkov za obvezno pokojninsko zavarovanje za lani, ko je bilo inšpekcijskih nadzorov dobro petino več kot leto prej. Na tožilstvo je lani vložila 15 kazenskih ovadb zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev in dve naznanili kaznivega dejanja.

 

Finančni učinki kontrole so bili lani za osem odstotkov višji kot leto prej, znašali pa so več kot 11 milijonov evrov. Ti podatki po pojasnilu Fursa kažejo na učinkovitejši nadzor. V veliki meri so ga usmerili na obračun prispevkov od dohodkov iz delovnega razmerja in na obračun prispevkov samozaposlenih in ostalih zavarovancev, ki so sami zavezanci za obračun in plačilo prispevkov.

Skupni finančni učinek nadzora v kontroli na podlagi pozivanja in izvedenih nadzorov je lani znašal več kot 70 milijonov evrov, kar je v primerjavi z letom prej dobrih 70 odstotkov več.

Inšpekcijske nadzore nad obračunavanjem prispevkov pa so lani izvajali predvsem pri zavezancih, pri katerih so preverjali pravilno davčno obravnavo v primeru uporabe službenih vozil v zasebne namene, pri zavezancih, ki napotujejo svoje delavce na delo v tujino, in pri zavezancih, ki ne izplačujejo plač oziroma ne oddajajo obrazcev REK-1.

Inšpektorji so lani opravili več kot 1700 inšpekcijskih nadzorov ali dobro petino več kot leto prej, skupna višina dodatno ugotovljenih obveznosti pa je bila nekaj nad 4,8 milijona evrov ali skoraj polovico manj kot leto prej.

Izdali so skoraj 500 odločb o prekrških, izrečena globa pa je skupno znašala nekaj pod 1,9 milijona evrov. Izrekli so tudi 45 opominov.

Source
STA
Back to top button