Svet pokojninskega zavoda bo spregovoril o 2,5-odstotni redni uskladitvi pokojnin prihodnje leto

Svet pokojninskega zavoda bo danes obravnaval usklajevanje pokojnin v prihodnjem letu. Sprejel naj bi sklep o redni 2,5-odstotni uskladitvi od 1. januarja, ki pa bo izvedena februarja. Poleg tega bodo obravnavali predlog finančnega načrta zavoda za leto 2021, po katerem bodo prihodki in odhodki izravnani v višini 6,1 milijarde evrov.

 

Današnji sklep o februarski uskladitvi bo le ugotovitveni, saj je njena višina določena že v proračunskih dokumentih. Številni protikoronski ukrepi so namreč občutno vplivali na višino bruto plač, ki se med drugim upošteva pri usklajevanju. Ker pa povišanje ni bilo trajno, tega podatka po pojasnilu zavoda ni mogoče upoštevati kot realne podlage za izračun uskladitve v skladu s sistemskim zakonom. Glede na to je odstotek zvišanja določil zakon o izvrševanju državnih proračunov za leti 2021 in 2022, v DZ sprejetem novembra.

Še pred februarskim izplačilom redno usklajenih zneskov pa bodo upokojenci konec decembra prejeli tudi pokojnine, ki bodo izredno usklajene v višini dveh odstotkov. Tako je namreč določil DZ v septembra sprejetem zakonu o ukrepih pri plačah v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin.

To bo eden zadnjih odhodkov iz pokojninske blagajne v letošnjem letu, ko bodo skupni odhodki sicer tako kot tudi skupni prihodki po oceni znašali 5,9 milijarde evrov.

Omenjeni znesek pa naj bi v prihodnjem letu že presegel šest milijard evrov, izhaja iz predloga zavodovega finančnega načrta za leto 2021. Prihodi in odhodki naj bi bili izravnani v višini 6,1 milijarde evrov, kar je 4,4 odstotka oziroma 263,3 milijona evrov več od ocene za letos. Državni proračun naj bi v zavodovo blagajno nakazal skupaj 1,7 milijarde evrov.

Nenazadnje bo danes pred člani sveta predlog za razpis postopka za imenovanje zavodovega generalnega direktorja v mandatnem obdobju od leta 2021 do 2025. Zdajšnjemu generalnemu direktorju Marijanu Papežu se bo namreč aktualni mandat, ki je že njegov četrti, iztekel 11. aprila 2021.

Source
STA
Back to top button